En sunn arbeidsplass er mer produktiv

1. januar 1

Helbredelse av syke bygg kan både gi høyere fortjeneste og økt trivsel og velvære.

Behovet for sunne arbeidsplasser

Siden "syke bygg-syndromet" første gang ble identifisert som et problem på 1980-tallet har arbeidsgivere gjort en større innsats for å bedre miljøet på arbeidsplassene. Vi tilbringer tross alt opptil 90 prosent av tiden vår innendørs, og derfor er det viktig at rommene der vi arbeider bidrar til trivsel og velvære.

Behovet for sunne arbeidsplasser er enda viktigere i dag, ettersom vi ser en overgang til en kunnskapsbasert økonomi. Når vi vet at 92 prosent av driftskostnadene i et selskap1 er direkte knyttet til personalutgifter, kommer alt som kan gjøres for å øke folks produktivitet, til god nytte. 

Forskning antyder at fordelene ved å investere i en sunn arbeidsplass rettferdiggjør kostnadene. For eksempel opplevde 79 prosent av byggeiere2 som investerte i en sunn byggestrategi, flere fornøyde medarbeidere og større engasjement. Medarbeiderundersøkelser viser at svært engasjerte medarbeidere kan gi 30 prosent bedre forretningsresultater3

Sunne bygg er dessuten mer verdifulle. Nærmere tre fjerdedeler av byggeiere rapporterte at sunnere bygg var enklere å leie ut og mer attraktive for premium-leietakere. Og 62 prosent så en positiv effekt på byggets verdi4, noe som innebærer at bærekraftige egenskaper potensielt kan påvirke gjensalgstaksten5.

Vi hjelper til med å helbrede syke bygg

Det gjenstår imidlertid mer arbeid. Ifølge 60 prosent av dem som svarte på en undersøkelse fra 20166, regnes tilgang til dagslys fortsatt som en viktig egenskap ved en sunnere arbeidsplass. Og bare 34 prosent av medarbeiderne er fornøyd med støynivåene, selv på nye arbeidsplasser7.

ROCKWOOL-isolasjon bidrar til å helbrede syke bygg og skape bedre arbeidsmiljøer. Våre akustiske himlings- og isolasjonsløsninger reduserer støynivået slik at medarbeidere kan konsentrere seg, også i rom med åpen planløsning, mens varmeisolasjon av steinull bidrar til at innetemperaturen holder seg på et optimalt nivå. Og med sine glatte og lysreflekterende overflater bidrar himlingsplatene våre også til en mer effektiv lysspredning.

Sett i lys av den potensielle avkastningen lønner det seg for byggeiere og arbeidsgivere å respondere på etterspørselen etter sunne bygg og innlemme en menneskefokusert design i arbeidsplassen.

 

1: Leesman Report, 100, 000+ A workplace effectiveness report 
2: Dodge Data & Analytics, “Smart Market Report”, 2016
3: Hay Group, "Employee Engagement" 
4: Leesman Report, 100,000+ A workplace effectiveness report
5: GRESB, ” The Value of an Integrated Sustainability Strategy for Real Estate Companies and Funds”, 2016
6: 
Dodge Data & Analytics, “Smart Market Report”, 2016

7: Leesman, "The next 250K"

 

1/1

Kontorakustikk

Ettersom mer enn 90 % av en organisasjons driftskostnader er knyttet til medarbeidernes effektivitet, er det viktig å være klar over hvilken innvirkning akustikk og innemiljø har på kontormedarbeiderne.

Læs mere

Relaterte historier

Andre temaer for Vår tankegang