Mer stein
0

Jorden produserer 38.000 ganger mer stein enn vi bruker til å produsere steinull hvert år.

Resirkulert innhold
0

Våre produkter inneholder opptil 64% resirkulert innhold og hver plate inneholder minst 29% resirkulert innhold.

Gjenbruk av steinull
0

68.000 tonn brukt steinull ble samlet inn fra forbrukere for gjenvinning i 2022.

En uutømmelig naturlig ressurs

Vulkansk stein er en uutømmelig naturlig ressurs og er et virkelig bærekraftig valg av byggemateriale. Hvert år produserer jorden 38.000 ganger mer stein enn det vi bruker i hele ROCKWOOL-gruppen.

Basaltstein ble først oppdaget på Hawaii i begynnelsen av ​​det 19. århundre og er et naturlig biprodukt fra vulkansk aktivitet, hvor der først smeltes stein og deretter spinnes til steinullsfibre.

A tree growing inside a round staircase in an urban environment.

Akustiske himlinger til den sirkulære økonomien

Minimering av det materielle fotavtrykket er nøkkelen til en bærekraftig levemåte, som er grunnen til at våre løsninger følger den "sirkulære økonomis" filosofi om å redusere, resirkulere og gjenbruke.

Men det er ikke alt, vi jobber også med å forbedre mulighetene våre til å upcycle avfall fra andre industrier. På denne måten kan vi bidra til å omdirigere de 1-2 milliardene tonn byggeavfall som ender på deponi hvert år.

Exploding Volcano

Resirkulering 2.0

 

  • Vi upcycler avfall fra andre industrier og gir avfallet et nytt liv ved å skape produkter med kommersiell verdi i stedet for bare å få avfallet sendt til deponi.
  • Vi avleder ingen knappe ressurser fra andre næringer.
  • Vi bidrar til sirkulær økonomi.

 

Les mer om gjenbruk med Rockfon
NO - Upcycling Downcycling - Sustainability

Ansvarlig forretningsetikk

Vi har forpliktet oss til transparens og ansvarlig, etisk forretningspraksis. Vi er medlem av FNs Global Compact, og vi har en pågående forpliktelse til initiativet og dets prinsipper.

Vår Code of Conduct beskriver våre forventninger til leverandørene våre. Vi forventer at de følger nasjonale og lokale lover og retningslinjer vedrørende ansettelser, miljø, produksjon og mye mer.

Illustrative image, industry, workers, factory, construction, tablet, hard hat, helmet, laughing

Sikkerhet er vår første byggekloss

Alt innhold i våre akustikkplater screenes regelmessig av BREEAM Norway A20-listen og REACH-kandidatlisten, blant andre, av ​​en uavhengig tredjepart (Altox ltd).

Rockfon produkter overholder godkjennelseslisten - bilag XIV, begrensningslisten - bilag XVII og kandidatlisten over stoffer som gir meget høy bekymring (SVHC) (juni 2013).

Du kan finne alle disse nyttige opplysningene i våre Produktdeklarasjoner for bærekraft

Finn mer informasjon i vår Produktdeklarasjoner for bærekraft
industry, industrial, production line, process operator, hair net, food production, medical production, gloves, man