Lyddemping gir godt inneklima som fremmer produktivitet og komfort

1. januar 1

Når lydbølger treffer harde flater i et rom, for eksempel vegger, gulv og vinduer, reflekteres den hørbare energien som kalles støy tilbake i rommet. Det får det generelle støynivået i rommet til å stige, hvilket skaper et stort behov for lyddemping.

Virkningen av dårlig akustikk

Vi har vel alle opplevd hvor irriterende og ubehagelig dårlig akustikk kan oppleves, enten hjemme, på kontoret, på skolen eller når vi er ute og spiser med venner. Ettersom vi tilbringer mesteparten av tiden vår innendørs er det viktig å tenke på hvordan akustikken virker inn på helse, konsentrasjon, produktivitet og generell trivsel. 

Det finnes flere studier som belyser betydningen av akustikk som en viktig fysisk egenskap ved innemiljøet og hvordan den virker inn på psykologisk og fysiologisk velvære. Kortsiktig eksponering for dårlig akustikk medfører konsentrasjonsproblemer; det kan gjøre det vanskeligere å bearbeide informasjon og utføre oppgaver, og det kan påvirke taleforståelsen og medføre at alle i rommet snakker høyere. Dette er kjent som Lombard-effekten eller "cocktailpartyeffekten". 

Mens dette kan forårsake irritasjon på kort sikt, kan langtidseffektene av kontinuerlig eksponering for støyforurensning i innemiljøet medføre hørselstap, økt puls og høyt blodtrykk. De sosiale kostnadene forbundet med dårlig akustikk er høye og beløper seg til mellom 30 og 40 milliarder euro per år bare i Europa. Hvert år dør 10 000 europeere som følge av støyforurensning, og i USA  er hørselstap på grunn av eksponering for støy på kontoret og i omgivelsene generelt den tredje mest utbredt kroniske lidelsen og vanligere enn diabetes eller kreft. 

For å redusere konsekvensene av ukontrollert akustikk er vi nødt til å innføre lyddempende materialer som absorberer og demper lydnivået fra omgivelsene og hindrer ekko.

Lydabsorpsjon og lyddemping

God lydabsorpsjon krever at man kontrollerer lydtrykknivåene i et rom, slik at taleforståelsen øker og det blir mulig å høre og forstå en samtale. Dette kan gjøres ved å bruke lydabsorberende og lyddempende materialer, blant annet i himlinger og vegger.

Løsninger med gode absorbenter

Kvaliteten på lydabsorpsjonen avgjøres av interiørinnredningen i rommet og materialene som brukes. Steinull, som utgjør kjernematerialet i våre himlinger og absorbenter, er av natur et meget lydabsorberende og lyddempende materiale. Dermed er det mulig å oppnå god akustikk uten å måtte ty til himlingsplater med fordypninger, perforeringer eller hull.

Forskning fra Frankrike har vist at for hver 10 dB økning i støyforurensning scoret elever på 8-9 år 5,5 poeng lavere i nasjonale tester.

Bruksområder