Juridisk merknad

Design og layout på dette nettstedet er ROCKWOOL A/S' eiendom. Eventuell tillatelse til å bruke dokumentene som er angitt ovenfor, omfatter ikke design eller layout til dette nettstedet eller andre nettsteder som eies eller styres av ROCKWOOL A/S ("ROCKWOOL-nettstedene"). Det er ikke tillatt å kopiere eller imitere hele eller deler av designen eller layouten til ROCKWOOL-nettstedene. Logoer, grafikk eller bilder fra et av ROCKWOOL-nettstedene kan ikke kopieres eller videresendes med mindre ROCKWOOL A/S har gitt sin uttrykkelige tillatelse.

ROCKWOOL A/S gir ingen garantier om egnetheten av informasjonen i dokumentene og tilhørende grafikk som er publisert på dette nettstedet, uansett formål. Alle slike dokumenter og tilhørende grafikk leveres "som de er", og i den grad loven tillater det, uten noen form for garanti. Mens ingenting i denne juridiske merknaden unntar oss for eller begrenser vårt ansvar for straffbar feilaktig fremstilling eller for død eller personskade forårsaket av uaktsomhet fra vår side, skal ROCKWOOL A/S under ingen omstendigheter være ansvarlig for eventuelle direkte skader, indirekte skader, følgeskader eller andre typer skader som følge av tap av bruksmulighet, data eller omsetning, enten det gjelder en kontraktshandling, forsømmelse eller annen handling som skyldes eller er knyttet til bruken av informasjon som er tilgjengelig fra nettstedet.

Dokumentene og tilhørende grafikk som er publisert på dette nettstedet, kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller trykkfeil. ROCKWOOL A/S forsøker å opprettholde en konstant, feilfri tjeneste, men kan ikke garantere at nettstedet eller tjenestene som vi tilbyr, alltid vil være tilgjengelige eller feilfrie. Selv om vi benytter anti-virusprogrammer for å beskytte innholdet på nettstedet mot kjente viruser, kan ROCKWOOL A/S ikke garantere at materiale og nedlastinger fra nettstedet ikke inneholder skadelig kode. Det er ditt ansvar å sørge for at du har tatt forholdsregler for å beskytte ditt eget datasystem mot virusangrep. I den utstrekning loven tillater det påtar ROCKWOOL A/S seg ikke ansvar for eventuelle feil på eller manglende tilgjengelighet av nettstedet.

 

Formålet med eventuelle hyperlenker som vises på nettstedet, er å gjøre det praktisk for deg. Velger du å følge en hyperlenke, går du ut av nettstedet. ROCKWOOL A/S kontrollerer eller støtter ikke innholdet på andre nettsteder, og vi påtar oss ikke ansvar som følge av din bruk av hyperlenker.

Varemerker

ROCKWOOL Rockfon, Rockpanel, Grodan og Lapinus og/eller navn på andre produkter som det henvises til her, er enten varemerker eller registrerte varemerker for ROCKWOOL A/S og/eller deres tilknyttede selskaper og kan ikke brukes uten skriftlig forhåndssamtykke fra dem.