Din bærekraftige byggepartner

Bygge- og rivningsavfall produserer omtrent en tredjedel av alt avfall i EU, hvorav mye havner på deponi (1). Det behøver ikke å være slik. Vi er ikke bare bevisste på avfallsmengden i vår bransje, men vi er forpliktet til å gjøre vår del ved å ta ansvar for vårt eget avfall og prøve vårt aller beste for å minimere det.

Råvarene i våre akustiske løsninger er naturlige og rikelige, så du kan være trygg på at du støtter miljøet gjennem hele syklusen - fra å forbedre menneskers velvære til å hjelpe planeten. Rockfon bruker naturstein, vi resirkulerer som en del av sirkulær økonomi og forplikter oss til å redusere vårt CO2 avtrykk hvert år.

"Vi tar en livssyklustilnærming, og vi ser på alle trinn i livssyklusen til våre produkter for mulige forbedringer"

Magdalini Psarra

Resirkulering i et lukket kretsløp

I en sirkulær økonomi skal produkter brukes så lenge som mulig og gjenbrukes eller gresirkuleres i størst mulig grad, når de når slutten av levetiden. Derfor er produktene våre designet for å være holdbare og samtidige enkle å demontere, når en bygning skal renoveres eller rives. Det gir mulighet for gjenvinning til nye produkter. Faktisk kan våre steinullprodukter resirkuleres uendelig mange ganger uten at det påvirker kvaliteten.

Nå tilbyr Rockfon også returordning av uttjente akustikkplater eller avkapp til våre kunder i flere europeiske markeder, og vi planlegger å udvide denne tjenesten til enda flere land i de kommende årene. Dette gjør at kundene våre kan returnere gamle himlingsplater av steinull eller -avkapp fra installasjonen til gjenbruk i våre fabrikker. Det reduserer materialforbruket og reduserer mengden avfall til deponi.

 

video illustration, closed loop recycling of own products, susatinability, recycling, rockfon

Fra avfall til verdi med upcycling

Selv om våre steinullsprodukter er produsert av en av ​​de mest tilgjengelige råvarenepå jorden, streber vi stadig etter å utnytte ressursene bedre. På grunn av utformingen av vår steinullsproduksjon kan vi bruke avfall som ellers hadde gått til deponi. Faktisk inneholder våre steinullsprodukter gjennomsnittlig omtrent 40 prosent gjenbruksmateriale i henhold til ISO 14021.

Vår evne til å kombinere en rikelig råvare som steinull med upcyclede avfallsmaterialer fra andre industrier som har få resirkuleringsalternativer, er grunnen til at produktene våre passer perfekt til fremtidens sirkulære økonomi og bærekraftige bygninger.

video illustration, upcycling waste from other industries, susatinability, recycling, rockfon

Cradle to Cradle Certified® 

Drevet av vår forpliktelse og filosofi om å lage produkter som påvirker mennesker og planeten positivt, har vi valgt å sertifisere våre akustiske løsninger med Cradle to Cradle sertifisering. I programmets kategori produktsirkularitet oppnådde våre løsninger gull, som er et bevis på vår store sirkularitetshistorie og det faktum at vi har virkelig sirkulære produkter.

city, buildings, skyscraper, trees, office building

Andre produktfordeler