bucket_iconCreated with Sketch.

Akustikkløsninger skaper et trygt arbeidsmiljø

Designen av produksjonsanlegg i industrisektoren byr på utfordringer fordi det foreligger en rekke krav avhengig av hvilken industri det gjelder. Tungindustrien har andre krav enn næringsmiddelindustrien, medisinalindustrien eller en væskebehandlingsfabrikk, og alle står overfor spesifikke problemer knyttet til akustikk og innemiljø som må holdes under kontroll. 

I design av produksjonsområder er det mange forskjellige kriterier å ta hensyn til: Industriell støykontroll, riktige lysforhold, god brannsikkerhet og i noen tilfeller også strenge regler for hygiene. 

Akustikkløsninger

Kravene til akustikk i industrisektoren er høye, særlig fordi lydnivåene generelt er langt høyere enn i andre sektorer av arbeidslivet. For å sikre best mulige akustikkforhold i alle industriområder skal det legges vekt på bruk av lydabsorberende materialer. 

Bafler

Ofte er det ikke mulig å installere vanlige nedhengte akustikkhimlinger i industrisektoren. Dette kan skyldes de mange komplekse serviceinstallasjonene i produksjonsanlegget som ikke kan tildekkes med en himling. Bruk av bafler og veggabsorbenter er et godt alternativ til den vanlige nedhengte akustikkhimlingen.

Industrihygiene

Hygiene er noe det legges stor vekt på i industrisektoren, og særlig på steder der det produseres eller oppbevares næringsmidler. Derfor foreligger det meget strenge regler for hva slags overflater som kan benyttes for å hindre at de sprer matbårne bakterier. 

Muligheten for å kunne rengjøre og desinfisere materialer, deriblant akustikkløsninger, er en viktig faktor når det gjelder å redusere overføringen av bakterier.

Lydnivåene i industrien er normalt langt høyere enn på andre områder i arbeidslivet