Arbeidsulykker
0

av arbeidsulykker med døden til følge, nevner støy som en faktor.*

Påvirker hørselen
0

Av arbeidere i Europa mener arbeidet deres påvirker hørselen.**

Kilder
Kostnader
0

52 mrd dollar: Kostnaden for høye støynivåer i Europa.***