order-bucket
2500x1406px_Rockfon-Industrial-Nature

Rockfon® Industrial™ Nature

Ved prosjektering av himling innenfor industrien er kravene ofte høye mht. lydabsorpsjon og god økonomi. Rockfon Industrial Nature leverer disse kvalitetene
rockfon