bucket_iconCreated with Sketch.

Bygge nå og for fremtiden

Skoler omfatter en rekke områder som blant annet klasserom, gymsaler, kantiner og kontorer, alle med sine bestemte behov.  En skole er oppholdssted for et mangfold av personer med stor spredning i alder både blant elever og lærere, og kan derfor være et komplisert og krevende arkitektonisk prosjekt.

Ekstra høye krav

Enten skolen er et nybygg eller et rehabiliteringsprosjekt, er den bygget for langsiktig bruk og er nødt til å ta høyde for fremtidige behov. På grunn av dette må bygningsmaterialene være enkle å vedlikeholde, fleksible og robuste.

Et roligere og mer dempet læringsmiljø

De senere årene er det gjennomført en rekke studier som har sett nøye på hvordan et skolebygg virker inn på elevene, både hvordan det fremmer og hindrer læringsprosessen. Vi ser blant annet at for mye støy kan påvirke elevenes helse, tenkemønster og den generelle akademiske prestasjonen.

Enten skolen benytter klassiske undervisningsmetoder eller mer dynamiske samarbeidsformer er det viktig at støynivået i klasserommet er tilfredsstillende. Det påvirker lærernes evne til å formidle kunnskap og elevenes evne til å lære. En studie av hvordan støyforurensning i klasserom virker inn på den akademiske prestasjonen viste at testresultatene begynte å vise en negativ trend når lydnivået ble høyere enn 41 dB. Et forskningsteam i Frankrike fant ut at for hver 10 dB økning i støyforurensning scoret elever på 8-9 år 5,5 poeng lavere i nasjonale tester.

For å gjøre støyforholdene i klasserommet bedre er vi nødt til å designe læringsmiljøer med produkter som bidrar til å absorbere og regulere lyden.

Holdbarhet og sikkerhet

I tillegg til at flatene ved en skole må ha god lydabsorpsjon og dempe uønskede lyder må de også være holdbare. De må kunne tåle den røffe behandlingen som skoler gjerne er utsatt for, og oppfylle krav til brannsikkerhet slik at foreldre, lærere og elever kan føle seg trygge. 

Design og ledelse

Utfordringene ved å skape et fleksibelt og moderne utdanningsrom innebærer at beslutningene rundt design og byggemåte må tas ut fra et langsiktig perspektiv, som oppmuntrer til en optimalisering som letter vedlikeholdet av bygget og legger større vekt på å finne de beste produktene.

Bygge med tanke på suksess

Gjennom å forstå hvilke krav som stilles til et bygg og hvordan det vil påvirke menneskene som oppholder seg der, kan vi redusere eller også eliminere eventuelle negative effekter.

Ved å tilpasse et klasserom ved hjelp av lydabsorberende og holdbare materialer beskytter vi elevene og skaper et læringsmiljø beregnet for suksess.

For hver 10 dB økning i støyforurensning scoret elever på 8-9 år 5,5 poeng lavere i nasjonale tester.

Allen, J. G, et al

Følg oss på Pinterest

Besøk oss på Pinterest og se våre elegante akustikkløsninger.
Følg oss, og få inspirasjon til å skape vakre og behagelige himlings- og veggløsninger.