Motstandsdyktige akustikkløsninger med forskjellig slagfasthet

1. januar 1

Især i skoler og sportshaller er byggematerialenes slagfasthet ekstra viktig. Himlinger i disse områder skal kunne motstå både hardhendt bruk, slitasje og hyppig demontering.

Nedhengte himlingers slagfasthet testes i henhold til EN 13964 bilag D, som vurderer det totale himlingssystemet (både himlingsplater og alle komponenter til profilsystemet). Det defineres tre klassifiseringer for slagfasthet. Se hvor de forskjellige klassifiseringene bør benyttes:

  • Klasse 1A Himlinger til sportshaller, hvor det spilles tyngre sportsgrener, som f.eks. håndball.
  • Klasse 2A Himlinger til f.eks. helsestudio, hvor mer skånsomme sportsaktiviteter finner sted og til de trafikkerte områdene på skoler.
  • Klasse 3A Himlinger til områder, hvor det er krav til en grunnleggende slagfasthet, f.eks. i skoleklasser, gangarealer etc.

Hvordan utføres en slagfasthetstest på himlingssystemer? 

En utført slagfasthetstest angir en himlings evne til å motstå momentvise støt fra baller under normale omstendigheter i en sportshall.

En håndball skytes av 36 ganger mot himlingen; 12 ganger vertikalt og 12 ganger fra to forskjellige retninger med en vinkel på 60º med forskjellig fart alt etter hvilken klassifikasjon det testes for:

  • 16,5 m/s (Klasse 1A)
  • 8 m/s (Klasse 2A)
  • 4 m/s (Klasse 3A)
illustration, impact resistance, test, testing of impact resistance, device shooting handball on ceiling, rockfon

Bestått balltest

Etter balltesten gjennomgås himlingen. Testen er bestått, hvis styrke, funksjon og sikkerhet ikke er negativt påvirket på den nedhengte himlingen og hvis himlingens utseende ikke har endret seg i noen større grad.

Rockfon Samson og Rockfon Boxer har en forsterket overflate. Hvilket gir en fremragende mekanisk motstandsevne.

Som det ses av skjemaet imøtekommer Rockfon Boxer / Rockfon Samson installert i Rockfon system OlympiaPlus A Impact 1A de høyeste krav om slagfasthet i Klasse 1A.

Slagfaste veggløsninger

Foruten våre slagfaste akustikkløsninger til himlingen har vi også slagfaste veggløsninger.
Rockfon® VertiQ® veggabsorbenter kan monteres i Rockfon® system VertiQ® T24 A Wall , som et slagfast system eller i Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall®, som en ekstra slagfast veggløsning.