Hva er en EPD og hvordan brukes den?

En EPD (Environmental Product Declaration eller miljødeklarasjon på norsk) er et teknisk dokument som ser på et produkts miljøpåvirkning gjennom hele dets levetid. EPD er resultatet av Life Cycle Assessment (LCA), også kalt en livsløpsanalyse.

Miljødeklarasjoner brukes til sertifiseringsordninger til bygg, som LEED, BREEAM® og DGNB. Du kan også bruke en miljødeklarasjon til å vurdere et produkts miljøprestasjoner eller til og med sammenligne det med alternativer.

Vår Rockfon EPD følger europeiske og internasjonale standarder (EN 15804, ISO 14025 for EPD, ISO 14040 (del 1 & 2) og ISO 14044).

Illustrative image, engineer, engineering, construction, contractor, blueprint, hardhat, helmet, quality control, plan

Hva er LCA?

Livsløpsanalysen (LCA) kvantifiserer de miljømessige påvirkninger, ressurser og energi, som brukes i et produkts livssyklus, alt fra utvinning av råmaterialer til avhending av produktet.

LCA er den tilnærmingen du må følge for å beregne produktenes bidrag med hensyn til avfall, energi og miljøpåvirkninger i hele dets livsløp.

Disse resultatene er dokumentert i en EPD.

life cycle assessment illustration, infografic, sustainability, transportation, manufacturing, distribution, use phase, end of life, raw materials, lca

Hvor kan du finne Rockfons EPD?

Vår EPD kan lastes ned her

EPD'er kan også finnes i tredjepartsdatabaser overalt i verden, for eksempel EPD Norge i Norge, INIES i Frankrike og SPOT-database fra UL i Nord-Amerika.

 

Contact, help, customer support, learning, technical support