Rockworld imagery, circularity, recycling, reuse

Vi sørger for at sirkelen er sluttet

For å bevege seg bort fra dagens mer lineære forbruksmetode, reduserer den sirkulære økonomien vårt materielle fotavtrykk gjennom effektiv og lønnsom gjenbruk av ressurser. For å oppnå en ressurseffektiv verden må vi tilby de mest holdbare produktene samtidig som vi bruker minst mulig ressurser.

 Ingen av fabrikkene våre sender avfall fra steinullproduksjon til deponi
 Få et fullt bærekraftig produkt med sluttet sirkel. Steinull er et gjenbrukbart materiale
 Steinull er et fullstendig resirkulerbart materiale med sluttet sirkel. Det kan gjenvinnes på nytt og på nytt ...

 

 

video illustration, closed loop recycling of own products, susatinability, recycling, rockfon
I 2019 ble 159 000 tonn steinull samlet inn for gjenvinning.

Vi oppsirkulerer avfallsmaterialer fra andre

En full forståelse av alternativene for gjenbruk med resirkuleringsflyt (sekundært materiale) må vurderes når den bærekraftige profilen til et produkt skal evalueres.

 Vi gjenvinner avfall fra andre bransjer og skaper verdier, og hindrer at de bli sendt til deponi. Vi gjør bruk av avfallsmateriale.
 Vi utnytter ikke knappe ressurser fra andre bransjer.
 Vi er en sterkt bidragsyter til den sirkulære økonomien.

 

 

video illustration, upcycling waste from other industries, susatinability, recycling, rockfon

En utømmelig naturlig ressurs

Steinull er en rik ressurs og et bærekraftig byggemateriale. Vårt steintype ble oppdaget på Hawaii på begynnelsen av det tyvende århundre, og er et naturlig biprodukt av vulkansk aktivitet som smeltes før det spinnes til naturlige fibre.

Jordkloden produserer 38 000 ganger mer steinmateriale enn det som brukes hvert år i produksjonen av ROCKWOOL steinull.

 

 

RockWorld imagery,The Big Picture, stone, rock, plant,
Annual Report Images, indoors

Sikre, ufarlige naturmaterialer

Steinullsprodukter fra ROCKWOOL sikre å leve med, sikre å montere og sikre å produsere

 Dette er dokumentert i flere hundre peer-reviewed vitenskapelige undersøkelser i over mer enn 55 år
 WHOs International Agency for Research on Cancer (IARC) utelater steinull fra listen over mulige kreftfremkallende stoffer.
 Vår steinullkjerne er sertifisert og overholder kravene i Note Q for sikre mineralullfibre i EU-forskrift nr. 1272/2008 og direktiv 97/69/EØS

 

 

 

 

Girl climbing rocks