En sirkulær bygningsøkonomi

04 februar 2020

Gjenvinning av produserte varer blir avgjørende på grunn av konstant befolkningsvekst, minkende ressurser og problemer med klimaendringene.

RockWorld imagery, The big picture, rocks, stone, mountains

Når man vurderer bidraget til et produkt i den sirkulær økonomien, må man vurdere flere aspekter.

1. Hva skjer med selve produktet etter bruk? Kan man resirkulere det eller bruke det til noe annet?

2. Hvilke andre sekundære materialer kan resirkuleres i produktet? Hvordan kan materialene resirkuleres?

3. Er det en begrensning knyttet til bruk av ekstra primære råvarer, og hva er effektiviteten av bruken av disse materialene?

1. Egen resirkulering av våre egne bærekraftige produkter

For å gå vekk fra forbruksmetoden reduserer sirkulærøkonomien vårt materielle fotavtrykk ved å bruke materialer effektivt og lønnsomt. For å ha en ressurseffektiv verden må vi tilby de mest holdbare produktene samtidig som vi bruker minst mulig ressurser.

  • Ingen av fabrikkene våre sender steinullavfall til deponier.
  • Få et bærekraftig produkt
  • Steinull er et gjenbrukbart og fullstendig resirkulerbart materiale

I 2018 ble 130 000 tonn steinull samlet inn for gjenvinning.  Det kan gjenvinnes på nytt og på nytt ...

video illustration, closed loop recycling of own products, susatinability, recycling, rockfon
Video

Vi holder kretsløpet lukket

Sirkulær økonomi handler om å gå bort fra den nåværende mer lineære forbruksmetoden og i stedet redusere vårt materielle fotavtrykk gjennom effektiv og lønnsom gjenbruk av materialer.

2. Gjenbruk av avfall fra andre industrier

En full forståelse av alternativene for gjenbruk med resirkuleringsflyt (sekundært materiale) må vurderes når den bærekraftige profilen til et produkt skal evalueres.

  • Vi bruker avfall fra andre industrier for å skape merverdi og hindre at det blir til vanlig avfall. Vi har stor nytte av avfallsmaterialer
  • Vi tar ikke begrensede ressurser vekk fra andre bransjer
  • Vi er en sterkt bidragsyter til den sirkulære økonomien.

3. Naturlige og selvopprettende primære ressurser

Steinull er en rik ressurs og et bærekraftig byggemateriale. Vår steintype ble oppdaget på Hawaii i begynnelsen av det 19. århundre, og er et naturlig biprodukt av vulkansk aktivitet som smeltes før det spinnes til naturlige fibre.

  • Jorden produserer 38 000 ganger mer steinmateriale enn det som brukes hvert år i produksjonen av ROCKWOOL steinull.
  • Steinen brukes veldig effektivt hvor 1 m3 tilsvarer 2200 m2 eller åtte tennisbaner med himlingsplater.
video illustration, upcycling waste from other industries, susatinability, recycling, rockfon
Video

Gjenbruk av avfall fra andre industrier

Når vi i Rockfon produserer flere nye produkter enn vi får tilbake til gjenvinning, trenger vi mer råstoff. Til dette upcycler vi materialer som ellers hadde havnet som avfall.