En sirkulær økonomi i bygget

Å gjenbruke ferdigproduserte varer blir avgjørende på grunn av befolkningsveksten, de skrumpende ressursene og klimaendringene.

Vulkansk stein som det produseres steinull av. Steinull er et naturlig materiale.

Byggebransjen spiller en rolle i å minimere 1-2 milliarder tonn av avfallet som hvert år lander på et deponi. Det er en oppgave som vi tar veldig alvorlig. Nå er det også viktigere enn noensinne med voksende befolkninger og færre ressurser til rådighet, at både bedrifter og forbrukere i større grad gjenbruker varer og produkter. Og ikke minst være bevisste på råvarene og hva som skjer med materialene etter at de er returnert til produsenten.

Når man skal vurdere et produkts bidrag til den sirkulære økonomien, må man vurdere flere aspekter:

 • Hva skjer med selve produktet etter bruk? Blir det gjenbrukt i et lukket kretsløp eller åpent kretsløp?
 • Hvilke andre sekundære materialer kan gjenbrukes i produksjonen av produktet? Er disse materialene upcycled eller downcycled?
 • Er det knapphet forbundet med bruken av ​​ytterligere primære råvarer, og hvordan blir disse råvarene effektivisert?

I den sirkulære økonomien er målet å bruke produkter så lenge som mulig og med størst mulig grad av gjenbruk, når de nærmer seg å være uttjente. Hos Rockfon leverer vi langvarige løsninger til bygg - slik som akustiske himlinger og veggabsorbenter.

Closed loop av våre egne produkter

Den sirkulære økonomien reduserer vårt materielle fotavtrykk ved å gjenbruke materialer effektivt og lønnsomt. For å ha en ressurseffektiv verden er vi nødt til å levere de mest holdbare produktene, samtidig med at vi bruker færrest mulige ressurser.

 • Ingen av våre fabrikker sender steinullsavfall til deponi
 • Få et mer bærekraftig produkt fra et lukket kretsløp
 • Steinull kan gjenbrukes og resirkuleres

163.000 tonn steinull ble innsamlet til gjenbruk i 2020. Faktisk downcycler vi ikke, steinull kan gjenbrukes igjen og igjen.

video illustration, closed loop recycling of own products, susatinability, recycling, rockfon

Upcycling av avfall fra andre industrier

Ettersom vi hos Rockfon produserer flere nye produkter enn vi får returnert til bruk i vårt lukkede kretsløp, har vi bruk for ytterligere råmateriale. Til dette upcycler vi materialer, som ellers vill

Upcycling av avfall fra andre industrier

Vi resirkulerer avfall fra andre industrier og skaper verdi i stedet for å sende til deponi.

 • Vi resirkulerer avfall fra andre industrier og skaper verdi av avfallet i stedet for å sende det til deponi
 • Vi bruker ikke noen knappe ressurser fra andre industrier
 • Vi bidrar til den sirkulære økonomien

Steinull er en utømmelig ressurs fra naturen

Steinull er en utømmelig ressurs og dermed et mer bærekraftig byggemateriale. Oppdaget på Hawaii i begynnelsen av det nittende århundre som et biprodukt av vulkansk aktivitet, som smeltes og deretter spinnes til naturlige fibre. I dag bidrar steinull til å forbedre folks arbeid og velvære på alle mulige forskjellige måter.

 • Jorden produserer 38.000 ganger mer steinmateriale enn det brukes til å produsere ROCKWOOL steinull i året.
 • Steinen brukes meget effektivt av oss, da 1 kubikkmeter stein blir til 2.200 m2 himlingsplater - det tilsvarer åtte tennisbaner med himlingsplater.

Rockfon er ikke bare den beste i klassen når det kommer til akustikk, men vi bidrar også positivt til gjenbrukskvaliteten og er sertifisert best i klassen "sikkerhet" av de beste organisasjoner. I betraktning av at vi bruker mer enn 90% av tiden vår innendørs, er dette en viktig egenskap som vi vil fortsette å fokusere på.

La Rockfon produkter være ditt bidrag til den sirkulære økonomien.