Diffus ventilasjon

Når man oppholder seg i et lokale med dårlig inneklima i lengre tid, kan det skape stress og reduksjon i produktiviteten og kreativiteten. Det er god grunn til å ta denne inneklimaproblematikken alvorlig for å sikre høyere effektivitet og mindre stress.

Bedre trivsel med bedre inneklima

Inneklimaet har stor betydning for vår generelle helse – og det påvirker vår konsentrasjon, vårt stressnivå og vår produktivitet på arbeidsplassen.

Et godt inneklima skapes av mange forskjellige faktorer; viktigst er lyd, lys og luft. Med andre ord kan man sikre et godt inneklima hvis man har kontroll på:

Omgivelser uten støy og forstyrrende ekko
Den rette belysningen til de forskjellige oppgavene
Frisk luft med kjøling for å sikre den rette temperaturen
Med diffus ventilasjon siver luften ned i kontoret med lav hastighet. Dermed kan man få lavere innblåsningstemperaturer enn ved tradisjonell ventilasjon. Det gir større kjøleeffekt i hele bygningen og på kontorene.

Jürgen Nickel

Rambøll, Danmark
, Dr.-Ing., Commissioning, INNEKLIMA OG BÆREKRAFTIGHET

Den smarte løsningen

Rockfon Blanka og diffus ventilasjon passer perfekt til kontorer, restauranter eller i klasserom, hvor ventilasjonsløsningen ikke skal oppta all himlingshøyden, og hvor både lavt og høyt luftskifte ønskes. Her fungerer de akustiske himlingsplatene som et stort innblåsningsarmatur; den friske luften siver langsomt gjennom hele overflaten i den nedhengte himlingen uten synlige innblåsningsarmaturer og sikrer det nødvendige luftskiftet helt uten støy og trekk.

Himlingen som kjølende flate

Pustende himling, kjølende himling eller diffus ventilasjon – kjært barn har mange navn.

Det viktigste er likevel å forstå at ved å benytte Rockfon Blanka himlingssystemer til diffus ventilasjon er det mulig å kjøle ned luften som benyttes til innblåsningen. Dermed blir luften som siver gjennom himlingssystemet kald, og hele himlingen er dermed en stor kjøleflate.

Det er videre mulig å benytte den kalde uteluften i en større del av året uten forvarming i forhold til tradisjonell ventilasjon. Løsningen er både energibesparende og miljøvennlig.

20190916_RW-RF_ILLUS_000352

Ubegrensede innredningsmuligheter

Med Rockfons løsning til diffus ventilasjon er det kun et minimum av ventilasjonskanaler, og det er ingen trekk fra himlingen. Det betyr at det ikke skal tas hensyn til ventilasjonskanaler ved ombygninger i bedriften eller ved organisasjonsendringer, hvor lokalene skal benyttes til andre formål enn opprinnelig tenkt.

Det skal heller ikke tenkes på å flytte arbeidsplasser de stedene hvor luften innblåses, for med diffus ventilasjon er trekk eliminert.

En gjennomtenkt løsning

Rockfon Blanka og diffus ventilasjon gir deg den beste lydabsorpsjonen, den høyeste lysrefleksjonen og sikrer den optimale gjennomstrømmingen av frisk luft ved diffus ventilasjon. Det gir høyere trivsel og et bedre arbeidsmiljø.

Rockfon Blanka er en gjennomtestet løsning til diffus ventilasjon, som sikrer:

En miljøvennlig og økonomisk forsvarlig himlingsløsning
Frisk luft med den rette temperaturen
Reduksjon av bygningshøyden eller en høyere himlingshøyde
Forbedring av akustikken og minimering av støyen
Ubegrensede innredningsmuligheter uten trekkproblematikk

Anbefalte produkter