Godt inneklima

1. januar 1

Et sunt og godt inneklima med riktig luftfuktighet, god lydabsorbering og masse dagslys er viktig for helse, velvære og trivsel.

Godt inneklima

Inneklima er mer enn bare temperatur

Nå som vi tilbringer opptil 90 prosent av tiden vår innendørs, to tredjedeler av den hjemme hos oss selv, har et godt inneklima stor innvirkning på komfort og helse.

Inneklima handler om mer enn bare temperatur, selv om det naturligvis er viktig at vi har det behagelig uansett vær og årstid. Fuktighetsnivået kan for eksempel medføre pusteproblemer hvis det er for høyt, eller forstyrre søvnen vår og forårsake hudproblemer hvis det er for lavt 1. Lys er også viktig. Eksponering for dagslys gir oss energi og blir betraktet som en av de mest ønskelige egenskapene på en arbeidsplass 2.

Støy kan gjøre oss syke

Og selv om vi kanskje ikke umiddelbart forbinder det med helse, kan akustikken vi opplever inne gjøre oss syke – eller bidra til å holde oss friske. Uønsket støy er en av de største årsakene til stress hjemme. Det kan gi økt risiko for høyt blodtrykk og diabetes, og forstyrre søvnen din. Ifølge EEA (det europeiske miljøbyrået) kan faktiske 10 000 dødsfall i Europa 3 hvert år tilskrives støy.

Til tross for at 80 millioner europeere bor i hus med dårlig inneklima 4 er teknologien som kreves for å endre på det, tilgjengelig i dag. Med riktig type isolasjon er det mulig å oppnå behagelig temperatur og fuktighetsnivå inne og samtidig redusere uønsket støy – og dessuten med den ekstra fordelen at strømregningene blir lavere.

ROCKWOOL himlings- og isolasjonsløsninger gir både behagelig varme og god akustikk, og gjør det mulig å skape romslige og lyse rom, og bidrar dermed til at vi blir sunnere, gladere og mer produktive innendørs.

Lydabsorpsjon

Konsekvensene av dårlig akustikk kan være store både for produktivitet, læring og helbredelse. Produkter med riktig absorpsjon kan gi komfortable rom som gir en positiv effekt

Les mer

Relaterte historier

Andre temaer for Vår tankegang