Hva skjer i en brann

1. januar 1

Alle branner trenger tre bestanddeler: En tennkilde, brennbare materialer og oksygen.

En brann vil fortsette å brenne inntil den blir aktivt slokket eller inntil de brennbare materialene eller oksygenet dør ut.  Hvis brannen ikke blir slokket eller dør ut på annen måte, vil den fortsette å brenne, og på et visst punkt vil den plutselig og meget raskt utvide seg fra en liten og begrenset brann til en brann som fyller hele rommet.  Denne forvandlingen, som skjer i løpet av sekunder, kalles "overtenning".

Hvorvidt en mindre brann sprer seg og skaper overtenning styres av hvordan materialene i nærheten reagerer på flammer. I dag inneholder møbler og elektronikk betydelige mengder plast og andre syntetiske materialer – og dermed betydelige mengder brennstoff – noe som innebærer at en brann utvikler seg 5-10 ganger raskere i en stue med moderne innredning sammenlignet med en stue fra 1950-tallet. Denne videoen viser hvor raskt en brann utvikler seg i en moderne stue sammenlignet med et rom fra "svunne tider".

Etter at huset er overtent, begynner brannen å fortære alt som er brennbart i rommet og vil snart mangle oksygen. Varmen er intens og også brennbare materialer i bygningskonstruksjonen kan bli næring for brannen. I jakten på mer oksygen vil flammene spre seg fra rommet der brannen startet gjennom eventuelle åpne dører og/eller ved å bryte seg gjennom vinduer og ut, der den suger til seg nytt oksygen og livnærer seg på nye brennbare materialer på veien gjennom bygget og opp langs fasaden.  Hvis fasaden består av brennbare materialer, gir dette mer brennstoff til flammene.  Brannen vil bare opphøre hvis den blir aktivt slokket eller går tom for brennbare materialer.

Brann

Bruken av ikke-brennbare materialer som for eksempel steinull i bygg kan bidra til at branner ikke sprer seg og spille en viktig rolle når det gjelder å beskytte dem som oppholder seg der.

Les mer

Relaterte historier

Andre temaer for Vår tankegang