Himlinger med innebygd brannsikring

1. januar 1

Uansett hvor kraftig brannen er, vil ikke-brennbare materialer ikke bidra til at den sprer seg. Vi har fokus på brannsikkerhet.

Forklaring på begrepene ikke-brennbart og brannhemmende

Begrepene "ikke-brennbart" og "brannhemmende" har en tendens til å bli forvekslet. Imidlertid foreligger det en meget stor forskjell. Hvis noe er ikke-brennbart, vil det ikke brenne under normale forhold. Det er en enkel, utvetydig kvalitet. Brannhemmende materialer vil på den annen side bidra til en brann straks kjemikaliene som er tilsatt for å hindre antennelse, er overmannet. Det er vanskelig å tallfeste nøyaktig hvor brannhemmende noe er. 

Og derfor er ikke-brennbarhet en viktig egenskap i brannforskrifter verden over og en avgjørende faktor for byggsikkerhet ved en eventuell brann. Uansett brannkilde, temperatur eller lufttilførsel vil ikke-brennbare bygningsmaterialer eller bestanddeler stort sett holde seg flammebestandige. Når det gjelder brannforskrifter, kan ikke-brennbare materialer brukes i ubegrenset utstrekning på alle bygningsområder.

Brannhemmende

Såkalte brannhemmende materialer er derimot brennbare. Det finnes ingen global standard for å måle i hvilken grad et brennbart produkt bidrar til å spre en brann og gjøre den større, men det kan måles på følgende måter:

  • Hvor lett produktet blir antent
  • Hvor mye varme som frigjøres når produktet brenner
  • Hvordan flammer sprer seg på overflaten av produktet
  • Måten produktet brytes ned på etter hvert som det brenner
  • Hvor mye og hva slags røyk som avgis

En kritisk rolle 

Alle disse ulike parametrene gjør det vanskelig å klassifisere brennbare produkter, og egenskapene de har med hensyn til brannsikkerhet er ofte beskrevet i forbindelse med testforhold. Ytelsen kan dessuten variere avhengig av om et produkt blir brukt alene eller inngår i en sammensatt konstruksjon. Mens for eksempel en klassifisering for "sluttbruksforhold" beskriver hvordan brannhemmende isolasjon opptrer bak et beskyttende lag, er det det øverste laget i konstruksjonen som har størst innvirkning på testresultatet, ikke kjernen eller sammensetningen som blir testet.

Ikke-brennbare materialer spiller en kritisk rolle når det gjelder å sørge for at moderne bygg er trygge. ROCKWOOL støtter prinsippet om at alle middels høye og høye bygg, følsomme bygg og bygg der det oppholder seg mange mennesker (f.eks. sykehus og sykehjem, skoler, hoteller og idrettsarenaer der det kan være problemer med å komme seg ut uansett høyde) kun skal kles og isoleres med ikke-brennbare materialer. 

Brann

Bruken av ikke-brennbare materialer som for eksempel steinull i bygg kan bidra til at branner ikke sprer seg og spille en viktig rolle når det gjelder å beskytte dem som oppholder seg der.

Les mer

Relaterte historier

Andre temaer for Vår tankegang