Røyk dreper flere mennesker enn flammer

1. januar 1

Innånding av giftig røyk forårsaker flere brannrelaterte dødsfall enn selve flammene.

Alle brennbare materialer produserer noe giftig røyk når de brenner.  Hvor mye giftig røyk som avgis avhenger av materialet, hvor mye oksygen som finnes og hvor lenge det brenner.  I tilstrekkelig høye konsentrasjoner over en tilstrekkelig lang tid utgjør giftig røyk en helsefare for folk som blir utsatt for den.  

I de tidlige fasene av en brann, før det blir overtent, vil røyken som produseres stamme fra de første artiklene som tok fyr, ofte møbler og annen innredning i rommet.  Etter hvert som brannen øker i omfang og treffer overtenningspunktet, øker mengden og giftigheten av røyken som produseres kraftig.  

Hvis brannen ikke blir slokket eller dør ut av seg selv, fortsetter den å fortære både innholdet i rommet og brennbare bygningsmaterialer (også utvendige hvis brannen bryter seg gjennom vinduer), noe som gir ytterligere næring til brannen og gir enda mer giftig røyk.  Flammer og røyk som sprer seg gjennom bygget og oppover fasaden, vil true dem som oppholder seg i bygget langt fra der brannen startet og gjøre det vanskeligere å redde seg i sikkerhet.

Ettersom branner utvikler seg 5-10 ganger raskere i dag enn på 1950-tallet1, avhenger sikkerheten til dem som oppholder seg i bygget og utrykningspersonellet mye av hvordan bygget opptrer under en brann, deriblant frigjøringen av tykk, giftig røyk, som dreper flere mennesker enn flammene gjør.  Faktisk viser statistikk at røyk forårsaker mer enn halvparten av alle dødsfall som følge av husbranner i Storbritannia2.

 

1: UL, Analysis of Changing Residential Fire Dynamics and Its Implications on Firefighter Operational Timeframes
2: Department for local communities and government, Fire Statistics Great Britain 2013 – 2015, januar 2015

Brann

Bruken av ikke-brennbare materialer som for eksempel steinull i bygg kan bidra til at branner ikke sprer seg og spille en viktig rolle når det gjelder å beskytte dem som oppholder seg der.

Les mer

Relaterte historier

Andre temaer for Vår tankegang