Produkter av steinull beskytter bygget

Som følge av den økte bruken av syntetiske materialer utvikler branner i bygninger seg i dag 5-10 ganger raskere enn for 50 år siden. Steinull, som utgjør kjernematerialet i våre himlingsplater og veggabsorbenter, er av natur et meget brannbestandig materiale som ikke bidrar til at branner sprer seg.

Folk forventer at hjemmene deres, arbeidsplassene, skolene og sykehusene er trygge. Og heldigvis er branner sjeldne, men når de oppstår, kan de få katastrofale følger. Materialer i klasse A1, som er den høyeste klassifiseringen et produkt kan få, bidrar ikke til utvikling og spredning av branner og kjøper verdifull tid for dem som befinner seg i bygget til å evakuere og komme seg i sikkerhet.

Hva skjer i en brann?

En brann er alltid resultatet av en tennkilde (varme), oksygen (luft) og tilstedeværelse av et brennbart materiale. Oksygen og brennbare materialer er nødvendig for å gi næring til og spre en brann. Bruk av så mange ikke-brennbare materialer som mulig begrenser faren for eller gjør det enklere å demme opp for brann og røykutvikling. Den avgjørende faktoren for hvorvidt en mindre brann sprer seg eller ikke er hvordan materialene rundt reagerer på brann. 

Der det er brann, er det røyk

Under en brann frigjør de brennbare materialene i et rom giftig røyk. Hvor mye giftig røyk som frigjøres avhenger av mengden brennbart materiale i det bestemte rommet. Giftig røyk i tilstrekkelig høye konsentrasjoner utgjør en helsefare. Faktisk forårsaker innånding av giftig røyk flere brannrelaterte dødsfall enn selve flammene.

Identifisere brennbare materialer

Som en hjelp til å identifisere brennbare materialer og gi bedre brannsikring har diverse nasjonale forskrifter tatt i bruk nedre grenseverdier som har til hensikt å redusere spredning av branner. En av disse tester  hvordan et materiale reagerer på brann.

Reaksjon på brann

Brannreaksjon avgjør om et materiale bidrar til en brann. EUs klassifisering “Reaction to Fire” (EN 13501-1) måler hvor brennbart et materiale er, hvor mye varme det frigjør, hvor fort flammene sprer seg, hvor mye røyk det avgir, mengde flammedråper/partikler og/eller en kombinasjon av disse sikkerhetsaspektene.  

A1 er den høyeste klassifiseringen som et produkt kan ha. A1-produkter bidrar ikke til utvikling eller spredning av brann. De genererer verken røyk eller brennende dråper. De fleste produktene våre tilhører klasse A1, som innebærer at de ikke bidrar til brann.

Branner utvikler seg i dag 5-10 ganger raskere enn på 1950-tallet.