Redusere utslipp
0

Vi vil redusere vårt CO2 utslippmed en tredjedel innen 2034.

Avfall til deponi
0

Intet avfall fra våre fabrikker skal sendes til deponi

Fornybar energi
0

Mer enn 50% av elektrisiteten vår kommer fra fornybar energi

CO2 nøytral fremtid

I 2020 ble ROCKWOOL Gruppen med i det ambisiøse Science Based Targets Initiative (SBTi) og forpliktet seg til å redusere utslippet av drivhusgasser med en tredjedel innen 2034.

Dette betyr å reduser CO2 utslippet med 38% i produksjonen og ytterligere 20% i ikke-produksjonsrelaterte utslipp (både "upstream" og "downstream"). Dette inkluderer CO2 utslipp relatert til hele verdikjeden som råvarer, installasjon og transport.

Disse målene er et viktig skritt i retning for dekarbonisering og oppnåelse av CO2 nøytral i samfunnet vårt innen 2050.

school, pupils, kids, school children, class room, people, education

Vår investering i innovasjon

Reduksjonen av våre driftsutslipp i fabrikkene er et sentralt fokus for teknologiinnovasjon.

I ROCKWOOL har vi vært banebrytende for storskala elektrisk smelteteknologi i land der strømpåvirkningen fra nettet er lav, og vi har investert i fleksibel smelteteknologi for drivstoff, som hjelper oss med å gå over til mindre karbonintensive drivstoff

I 2021 skiftet vårt største produksjonsanlegg i Polen til naturgass, og vi er veldig glade for det.

industrial, manufacturing, engineering, technology, factory

Miljø- og kvalitetsstyring

 

Vi forbedrer stadig produksjonen vår ved hjelp av førende miljø- og kvalitetsstyringssystemer, som er sertifisert av tredjeparter som følger ISO 14001 "Miljøledelsessystemer - Krav med veiledning til bruk" og ISO 9001 "Kvalitetsstyringssystemer - Krav".

 

Les mer om våre ISO 14001 sertifikater
marshall county, mississippi, Mar 4, tile plant, manufacturing, Rockfon, ceiling tile, cartons, worker, tile inspection, production