Våre varemerker

Varemerket ROCKWOOL ble opprinnelig registrert i Danmark som en logo i 1936. I 1937 ble det ledsaget av en ordmerkeregistrering; en registrering som nå er utvidet til over 60 land over hele verden. 

Varemerket ROCKWOOL er et av de største aktivaene i konsernet ROCKWOOL, og derfor gjør vi vårt ytterste for å beskytte og forsvare det over hele verden.

Vi ber deg hjelpe oss med å beskytte varemerket vårt ved å følge reglene nedenfor:
 • Varemerket ROCKWOOL® skal alltid skrives med store bokstaver.
 • Ordet ROCKWOOL skal alltid etterfølges av et beskrivende substantiv.
 • Eksempel: ROCKWOOL produkter, ROCKWOOL isolasjon eller ROCKWOOL steinull
 • Varemerket ROCKWOOL skal alltid skrives helt ut.
 • Det skal aldri forkortes, endres eller modifiseres.
 • Ordet ROCKWOOL er ikke det generiske begrepet for isolasjon eller steinull, og kan ikke brukes som sådant. I stedet brukes for eksempel begrepet ROCKWOOL isolasjon
 • Første gang du omtaler varemerket ROCKWOOL, må det brukes sammen med registreringssymbolet ®.
 • Navn på selskaper brukes imidlertid uten registreringssymbol.

Primære varemerker

ROCKWOOL konsernets primære varemerker er:

 • ROCKWOOL
 • Rockfon
 • Rockpanel
 • Grodan
 • Lapinus

I tillegg eier ROCKWOOL konsernet også et stort antall øvrige varemerker.