bucket_iconCreated with Sketch.

Slik takler man det moderne kontorets utfordringer

Vi er på vei mot en kunnskapsbasert økonomi, og derfor er det viktig å være klar over at støy innebærer forstyrrelser og misnøye for kontormedarbeidere.   Medarbeidere er mer fornøyd og produktive når de kan samhandle fritt i et kreativt og inspirerende miljø. Ettersom mer enn 90 % av driftskostnadene i en organisasjon er knyttet til medarbeidere og deres effektivitet, er det viktig å ha et miljø som gir frihet og fleksibilitet til å veksle mellom konsentrert, individuelt arbeid og gruppesamarbeid uten å undergrave prinsippene ved det moderne kontoret.

Viktigheten av kontorakustikk

I en undersøkelse gjennomført av Leesman Review oppgir 76 % av kontormedarbeidere at støy er en sentral faktor på kontoret, og bare 30 % er fornøyd med støynivået på arbeidsplassen sin.

Det er viktig å regulere støynivået i åpne kontorlandskaper og modulbaserte kontorer ved hjelp av lydabsorberende og lydisolerende materialer, ettersom høye støynivåer kan medføre stress, fravær, konsentrasjonstap og problemer med å utføre kognitive arbeidsoppgaver.

Forskning har vist at medarbeidere i åpne kontorlandskaper er 15 % mindre produktive, har større konsentrasjonsproblemer og kan miste opptil 20 minutters konsentrert arbeidstid hver dag på grunn av små forstyrrelser. I Storbritannia taper for eksempel arbeidsgivere 30 milliarder GBP per år som følge av en kombinasjon av tapt produksjon, tapt rekruttering og fravær. Ikke desto mindre har det vist seg at justeringer av akustikken i et kontormiljø kan gi positive resultater. 

Fleksibilitet er nøkkelen

På grunn av store kostnader knyttet til eiendomsutvikling innarbeider mange utviklere et brukerorientert fokus i utviklingen – det vil si at de tar høyde for at leietakerne har forskjellige behov og tilbyr en modulbasert løsning.  

En slik fremtidsrettet tilnærming og en byggemåte som tar hensyn til totalkostnadene krever holdbare produkter som bidrar til "fleksible miljøer", rom som relativt raskt og enkelt kan rekonfigureres. 

Bygge med tanke på produktivitet

Det kan by på utfordringer å redusere distraksjonsnivået og skadevirkningene av støy og samtidig skape et fleksibelt og engasjerende arbeidsmiljø. Bruk av ikke-reflekterende og lydabsorberende materialer i himlinger og vegger kan bidra til å redusere etterklangstider og dermed også forstyrrende elementer i kontormiljøene.

76 % av kontormedarbeidere oppgir støy som en viktig faktor på arbeidsplassen.

Leesman Review

Følg oss på Pinterest

Besøk oss på Pinterest og se våre elegante akustikkløsninger.
Følg oss, og få inspirasjon til å skape vakre og behagelige himlings- og veggløsninger.