campaign illustration, dB campaign, dB range,  office, sound wave, sound insulation, sound absorption

Optimert kontorakustikk med vårt Rockfon dB-sortiment, en unik kombinasjon av høy lydabsorpsjon OG lydisolasjon.

Vi ser hva du hører

Mindre stress
0

mindre stress takket være forbedret akustikk på kontoret.

Medarbeiderprestasjon
0

reduksjon i medarbeiderprestasjon som et resultat av distraherende støy.

Medarbeiderfokus
0

høyere medarbeiderfokus i kontor med god akustik.

Produktivitet
0

av spurte medarbeidere mener at deres produktivitet ville øke dersom det var mindre støy i deres arbeidsmiljø.

Video thumbnail, campaign video, db range, sound absorption, sound insulation
Det er ikke kun et produkts lydisolerende egenskaper som er avgjørende for hvor mye lyd som overføres fra et rom til et annet – produktets lydabsorberende egenskaper spiller også en positiv rolle. Det er IKKE avspeilet i Dn,f,w verdiene.

Lydabsorpsjon vs lydisolering

Akustisk velvære bestemmes primært av lydabsorpsjon og lydisolering.

Himlinger med samme lydisolering (dB) verdi, men med forskjellig lydabsorpsjon har forskjellige lydtrykksnivåer.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, definition of acoustics, NO

Himling med lav lydabsorpsjon

Når rommet med lydkilden har en lav lydabsorpsjon, resulterer det i høyt lydtrykk og dårlig etterklang. Selv om himlingen gir en god lydisolering, er lyden som overføres høyere enn den ville være med en himling med absorpsjon.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, low sound absorption illustration, NO

Himling med medium lydabsorpsjon

Når et rom har en himling med forbedret lydabsorpsjon, resulterer det i et lavere lydtrykk, da lyden absorberes. Kombinert med god lydisolering vil det resultere i at mindre støy overføres, sammenlignet med det foregående eksempelet.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, mid sound absorption illustration, NO

Himling med høy lydabsorpsjon

Kombinasjonen av både høy lydabsorpsjon og lydisolering resulterer i et behagelig akustisk rom, hvor konfidensialitet er mulig.

Den høye absorpsjonen resulterer i lavt lydtrykk i rommet som lyden kommer fra, da mye støy absorberes av himlingen. Dette vil medføre at mindre lyd overføres til tilstøtende rom. Når mottakerrommet også har en himling med høy absorpsjon, vil lydtrykknivået reduseres ytterligere, da den resterende lyden absorberes i rommet.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, high sound absorption illustration, NO
campaign illustration, db campaign, brochure cover, NO

Last ned casestudier

See real-life examples of how we have helped balancing sound absorption and sound insulation.

campaign illustration, db campaign, case study file mosaic, NO