order-bucket
campaign illustration, dB campaign, dB range,  office, sound wave, sound insulation, sound absorption

Optimert kontorakustikk med vårt Rockfon dB-sortiment, en unik kombinasjon av høy lydabsorpsjon OG lydisolasjon.

Vi ser hva du hører

Et kontormiljø er en akustikkmessig utfordring, fordi det består av forskjellige typer lokaler – fra åpne kontorlandskaper der det er viktig å absorbere lyden og begrense støynivået for å oppnå et godt inneklima, til tilstøtende kontorer og møtelokaler der lydisolering er viktig for å kunne arbeide uforstyrret eller føre fortrolige samtaler.

Med Rockfons dB-sortiment behøver du ikke kompromisse. Den unike kombinasjonen der du får høy lydisolering og lydabsorpsjon på én gang, gjør det mulig å skape et optimalt akustisk arbeidsmiljø, uansett hvordan arbeidsområdet er utformet.

dB-produktsortimentet fås med tre overflater: Rockfon® Tropic dB, med en glatt, hvit overflate, Rockfon® Sonar® dB, med en attraktiv, klassisk overflate med mikrostruktur, og Rockfon Blanka® dB, med en glatt og ekstra hvitmalt overflate:

  • Unik kombinasjon av høy lydisolering og lydabsorpsjon på én gang
  • Forskjellige kanter og dimensjoner
  • Elegante og allsidige overflater
  • Lettvektsprodukt

Å forstå kraften av lyd

Et moderne kontormiljø skal være fleksibelt nok til å kunne romme en stigende grad av forskjellige aktiviteter, bruksformål og medarbeidertyper, og det skal være adgang til tilstrekkelig lydtette områder ved krav om ekstra konsentrasjon, kreativitet eller konfidensialitet. Det er vanskelig å holde fokus når man blir forstyrret – og støy fra snakkende kollegaer, telefoner og kontormaskiner kan redusere produktiviteten i betydelig grad.

Selv små forbedringer i kontorakustikken kan gi viktig produktivitetsøkning

Mindre stress
0

mindre stress takket være forbedret akustikk på kontoret.

Medarbeiderprestasjon
0

reduksjon i medarbeiderprestasjon som et resultat av distraherende støy.

Medarbeiderfokus
0

høyere medarbeiderfokus i kontor med god akustik.

Produktivitet
0

av spurte medarbeidere mener at deres produktivitet ville øke dersom det var mindre støy i deres arbeidsmiljø.

En unik kombinasjon

Akustisk velvære bestemmes primært av lydabsorpsjon og lydisolering. For å hjelpe til med å forklare forskjellige behov og forskjellig akustikk i moderne kontorbygninger har vi snakket med Akustikeren Per Trøjborg fra Lloyds Register om viktigheten av kontorakustikk.

Video thumbnail, campaign video, db range, sound absorption, sound insulation
Det er ikke kun et produkts lydisolerende egenskaper som er avgjørende for hvor mye lyd som overføres fra et rom til et annet – produktets lydabsorberende egenskaper spiller også en positiv rolle. Det er IKKE avspeilet i Dn,f,w verdiene.

Lydabsorpsjon vs lydisolering

Akustisk velvære bestemmes primært av lydabsorpsjon og lydisolering.

Himlinger med samme lydisolering (dB) verdi, men med forskjellig lydabsorpsjon har forskjellige lydtrykksnivåer.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, definition of acoustics, NO

Himling med lav lydabsorpsjon

Når rommet med lydkilden har en lav lydabsorpsjon, resulterer det i høyt lydtrykk og dårlig etterklang. Selv om himlingen gir en god lydisolering, er lyden som overføres høyere enn den ville være med en himling med absorpsjon.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, low sound absorption illustration, NO

Himling med medium lydabsorpsjon

Når et rom har en himling med forbedret lydabsorpsjon, resulterer det i et lavere lydtrykk, da lyden absorberes. Kombinert med god lydisolering vil det resultere i at mindre støy overføres, sammenlignet med det foregående eksempelet.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, mid sound absorption illustration, NO

Himling med høy lydabsorpsjon

Kombinasjonen av både høy lydabsorpsjon og lydisolering resulterer i et behagelig akustisk rom, hvor konfidensialitet er mulig.

Den høye absorpsjonen resulterer i lavt lydtrykk i rommet som lyden kommer fra, da mye støy absorberes av himlingen. Dette vil medføre at mindre lyd overføres til tilstøtende rom. Når mottakerrommet også har en himling med høy absorpsjon, vil lydtrykknivået reduseres ytterligere, da den resterende lyden absorberes i rommet.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, high sound absorption illustration, NO

Forskjellig behov - Forskjellig akustikk

Med vår unike dB-serie kan du få det beste fra 2 verdener, som sikrer deg det mest optimale akustiske miljøet.

campaign illustration, db campaign, brochure cover, NO

Brosjyre

Vi ser hva du hører.

Last ned

Last ned casestudier

See real-life examples of how we have helped balancing sound absorption and sound insulation.

Last ned
campaign illustration, db campaign, case study file mosaic, NO

Vår dB-sortiment og tilbehør

Rockfon Blanka® dB 35

Kombinerer lydisolering rom til rom med god lydabsorpsjon for å skape et fleksibelt kontorlandskap hvor konfidensialitet ikke er viktig

Se produkt

Rockfon Blanka® dB 41

Kombinerer forbedret lydisolering rom til rom med et høyt nivå av lydabsorpsjon (klasse A) for å skape et fleksibelt og behagelig kontorlandskap

Se produkt

Rockfon Blanka® dB 43

Kombinerer forbedret lydisolering rom til rom med et høyt nivå av lydabsorpsjon (klasse A) for å skape et fleksibelt kontorlandskap hvor konfidensialitet er viktig

Se produkt

Rockfon Blanka® dB 46

Kombinerer økt lydisolering rom til rom med et høyt nivå av lydabsorpsjon i områder hvor fortrolighet og akustisk komfort er viktig

Se produkt

Rockfon® Sonar® dB 35

Kombinerer lydisolering rom til rom med god lydabsorpsjon for å skape et fleksibelt kontorlandskap hvor konfidensialitet ikke er viktig

Se produkt

Rockfon® Sonar® dB 41

Kombinerer forbedret lydisolering rom til rom med et høyt nivå av lydabsorpsjon (klasse A) for å skape et fleksibelt og behagelig kontorlandskap

Se produkt

Rockfon® Sonar® dB 43

Kombinerer forbedret lydisolering rom til rom med et høyt nivå av lydabsorpsjon (klasse A) for å skape et fleksibelt kontorlandskap hvor konfidensialitet er viktig

Se produkt

Rockfon® Sonar® dB 46

Kombinerer økt lydisolering rom til rom med et høyt nivå av lydabsorpsjon i områder hvor fortrolighet og akustisk komfort er viktig

Se produkt

Rockfon® Tropic™ dB 42

Attraktiv glatt, hvit overflate til ulike installasjoner

Se produkt

Rockfon® Rocklux™

Lydisoleringskasse som begrenser lydoverførselen gjennom tekniske installasjoner i himlingen

Se produkt

Rockfon® Soundstop™

Rockfon Soundstop benyttes i himlingshulrom for å gi bedre lydisolering mellom to rom

Se produkt
rockfon