Hva er Cradle to Cradle®-sertifisering?

Når et produkt er Cradle to Cradle®-sertifisert, er det internasjonalt anerkjent som et sikrere og mer bærekraftig produkt som støtter den sirkulære økonomien. Produktdesignere, produsenter og varemerker velger Cradle to Cradle®-sertifiserte produkter for å designe og lage produkter med en positiv innvirkning på mennesker og planeten ved å følge deres hovedkonsepter.

People, Humans, Office, Working,
Sertifisert
0

av produktene våre er Cradle to Cradle®-sertifiserte

cradle2cradle logo for material health

Materialhelse

Produktene våre har lave VOC-utslipp, overholder de strengeste utslippsgrensene for inneluft og inneholder ingen stoffer som overstiger grenseverdiene til Cradle to Cradle®.

cradle2cradle logo for clean air & climate protection

Ren luft og klimabeskyttelse

Rockfon løsninger oppnådde sølvnivå fordi vi har etablert en langsiktig strategi for fornybar energi, og fordi vi arbeider aktivt for å redusere våre CO2-utslipp, primært gjennom energieffektivisering og teknologiforbedringer.

cradle2cradle logo for product circularity

Produktsirkularitet

Rockfon løsninger oppnådde sølvnivå innen produktsirkularitet fordi de er kompatible med sykluser på høyt nivå, noe som betyr at de kan fjernes manuelt og gjenbrukes eller resirkuleres.

cradle2cradle logo for water & soil stewardship

Vann og jordforvaltning

Rockfon løsninger oppnådde sølvnivå fordi vi har implementert beste praksis for vannkonservering. Vi har satt spesifikke mål for å redusere vannforbruket, og vi arbeider for å etablere prosjekter med positiv innvirkning.

cradle2cradle logo for social fairness

Sosial rettferdighet

Rockfon-produktene oppnådde gullnivå siden vi har et ansvarlig innkjøpsprogram og etiske retningslinjer for leverandørene våre.

Som et av de første selskapene som evaluerer produktene sine under pilotstandarden Cradle to Cradle® Certified Version 4.0 på tvers av de fleste kategorier, har ROCKWOOL Group tatt en ledende rolle i å demonstrere den kritiske verdien av å bruke et omfattende vitenskapelig basert rammeverk for å drive transformasjon og innovasjon av produkter som er laget for morgendagen allerede dag.

Dr. Christina Raab

Vice President – Strategy, Cradle to Cradle Products Innovation Institute