Senteret bruker Cradle to Cradle®-sertifiserte materialer og egenprodusert energi som kommer fra solcellepaneler montert på taket.

Respektere arkitekturen i rommet

I Amsterdam er Park 20/20 verdens første komplette Cradle to Cradle® kontorkompleks, designet av William McDonough + Partners.

Kjernefilosofien til Cradle to Cradle® er å eliminere avfall, bruke ren energi og rent vann. For å bidra til å realisere kjernefilosofien brukte William McDonough + Partners prinsippene for termisk masse til å optimalisere energieffektiviteten.

Slagordet for dette byggeprosjektet er: «Fordeler for arbeidsplassen, fordeler for kloden». Visjonen er å skape en sunn framtidsbygging, noe som fører til mindre fravær, høyere produktivitet og et utmerket arbeidsmiljø for de ansatte.

Et unikt kontormiljø

Inne i Park 2020 er FOX Vakanties et fargerikt og termisk oppvarmet bygg som tjener som en realisering for å feire mangfold. Det skiller seg ut fra resten fordi målet er å skape kontorbygninger som ikke ligner de andre.

Bygningen huser en nederlandsk reiseorganisasjon som har et helt åpent kontorkonsept. Det betyr at de ansatte kan se og høre hverandre uten problemer. Omgitt av harde overflater som skaper høy etterklang, kunne de ansatte føle at de sto i en parkeringsgarasje, og derfor la man stor vekt på akustikken.

Inneklimaet sto høyt på agendaen, med fokus på god luftkvalitet, godt naturlig lys og god akustikk for færre forstyrrelser.

Intelligente løsninger

I himlingene brukes Concrete Core Activation (CCA) som en del av den samvittighetsfulle energipolitikken for Park 2020. CCA er et svært energisparende system som gjør det mulig for bygningen å ha lave temperaturnivåer. Den begrenser imidlertid muligheten for himlingen, da de ikke kan tildekke systemet fordi CCA må stråle mot gulvet.

I det nye åpne kontorlandskapet utgjør de få veggene en hindring for å begrense lydoverføring. Å respektere bygningens arkitektur og samtidig skape et komfortabelt inneklima betyr at uansett hvilke akustikkløsninger man valgte, kunne de ikke forstyrre bygningens prinsipper for vannforbruk, varmekomfort og energistyring.

Arkitektene valgte Rockfon Eclipse® flåter for å gi akustisk komfort uten å forstyrre CCA-systemet i det første Cradle to Cradle® kontorkomplekset, fordi det passet perfekt til deres behov.

Park 20|20 Experience Centre

Taurusavenue 60
2132 Hoofddorp
Nederland

Det er en flott ting å ha Rockfon som partner. Vi kan inkludere dem i utviklingsfasen og få innspill for å optimalisere den akustiske komforten.

Owen Zachariasse

Sustainability officer i Delta Development Group

Park 20|20 Experience Centre

Land:Hoofddorp, Nederland
Arkitekt:William McDonough + Partners
Produkter:Rockfon VertiQ®, Rockfon® Eclipse
Dimensjoner:1166 x 1166, 1800 x 600

Relaterte casestudier