En hygienehimling er et positivt bidrag til et rent og sunt miljø

God hygiene er et meget viktig hensyn i mange typer rom. Riktig rengjøring og desinfisering av bygningsmaterialer er dokumenterte metoder for å redusere og kontrollere smittespredning, det samme er et materiales evne til ikke å bidra til spredning av mikroorganismer.

Hvorfor er hygienehimlinger viktig?

Overflaten til et bygningsmateriale spiller en viktig rolle når det gjelder å begrense spredning av bakterier og smitte. Derfor har mange sektorer innført strenge regler for hva slags materialer de kan bruke. 

I vurderingen av hvilke materialer man skal velge, særlig i rom som krever regelmessig rengjøring og desinfisering, er det viktig å evaluere hvordan produktene i bygget vil påvirke miljøet.  

Valg av bygningsmaterialer som ikke kan rengjøres eller som bidrar til spredning av mikroorganismer, kan få stor innvirkning på innemiljøet og brukeren av bygget. I sykeshussektoren kan feilaktig rengjøring av kjøkkener forårsake spredning av matrelaterte bakterier. Forlenget rekonvalesenstid og nyinnleggelse på sykehus er symptomer på smitte knyttet til helsevesenet. Mellom fem og tretti prosent av alle pasienter pådrar seg minst én infeksjon i løpet av sykehusoppholdet.   

Varig hygiene

For å skape et trygt miljø skal bygningsmaterialene, deriblant himlingen, være så holdbare at de kan rengjøres og desinfiseres uten at det får innvirkning på rommets utseende. De må heller ikke gi næring til mikroorganismer. 

Våre hygienehimlinger tåler hyppig rengjøring og er derfor ideelle i områder hvor det er strenge krav til rengjøring og desinfisering, slik som sykehus, sykehjem og kjøkken.

Mellom 5 og 30 % av alle pasienter pådrar seg minst én infeksjon i løpet av et sykehusopphold.