Rockfon® MediCare® Block

Akustisk himling spesielt utviklet for bruk i høyrisikoområder med regulerende lufttrykk, hvor det stilles krav til effektiv rengjøring, f.eks. på akuttavdelinger, vaskefasiliteter og på intensivavdelinger. Forseglet plate i mineralull.
Bestill vareprøve