Vi er Rockfon Se for deg en akustisk himling med Colours of Wellbeing

Vi er Rockfon Himlinger og akustikkplater som sikrer et godt inneklima med høy trivsel, kreativitet og produktivitet

Vi er Rockfon Akustikkplater og lyddempende himling skaper en trygg og støyfri skolegang

Vi er Rockfon Våre himlinger og akustikkplater er bærekraftige og produseres av gjenbrukbart materiale

school, pupils, kids, school children, young girl, writing, pen, paper, class room, people, education, mirrored
Video thumbnail, case study video, stockholm metro station city, rockfon mono acoustic, reference video
Designuttrykk og sømløshet har ikke gått på bekostning av god akustikk.

Karin Lindh

Bildekunstner
Som en hjelp til å oppnå en miljøvennlig praksis i bygningsindustrien er man i ferd med å iverksette prosjekter og teknologier knyttet til avfallsmaterialer, deriblant oppsirkulering, for å omdanne brukte materialer til produkter med kommersiell verdi.
Bærekraft