Mer støy
0

Lydnivået på sykehus og andre helsefasiliteter har fordoblet seg siden 1972.*

Konsentrasjonsvansker
0

av helsearbeidere i Europa opplever konsentrasjonsproblemer på grunn av støy.**

Kilder
Hørselstap
0

av anestesiologer opplever hørselstap.***

Referanseprosjekter

Følg oss på Pinterest

Besøk oss på Pinterest og se våre elegante akustikkløsninger.
Følg oss, og få inspirasjon til å skape vakre og behagelige himlings- og veggløsninger.