order-bucket

Southmead Hospital

Himlingsløsninger fra Rockfon imøtekom de strenge miljøkravene.

Et prosjekt i helsesektoren til en verdi av £430 millioner. Himlingsløsninger fra Rockfon ble valgt, da de imøtekom alle spesifikasjonskravene og ikke minst de strenge miljøkravene.

Referanseprosjekt

Southmead Hospital

Southmead Rd
Westbury-on-Trym
Bristol BS10 5NB
Storbritannia

Southmead Hospital

Southmead Hospital

Location:Storbritannia
Contractor:Carillion
Installer:Carlton Ceilings & Partitions, Slough
Products:Rockfon® MediCare® Plus, Rockfon® MediCare® Standard
Edges:A24
Dimensions:600 x 600, 1200 x 600
rockfon