Rengjøring og hygienisk himling på sykehus med Rockfon MediCare Standard himlingsplater (ISO klasse 5)

Rockfon® MediCare® Standard

Tilfredsstiller alle standardkrav til hygiene og rengjøring innenfor helsesektoren
Bestill vareprøve