I november 2023 åpnet Oslos nye legevakt på området til Aker sykehus ved Sinsenkrysset. Den gamle legevakten i Storgata i Oslo sentrum ble da erstattet av et helt nytt og topp moderne legevaktsbygg for behandling av Oslos innbyggere. Det nye bygget består av moderne, romslige lokaler med blant annet observasjon- og døgnposter, syv operasjonsstuer, ni triagerom, åtte radiologiske diagnostikkrom, ti samtalerom, tannklinikk og rundt hundre undersøkelsesrom.

Det nye legevaktsbygget ved Aker sykehus er optimalisert for besøkende og behandling

Etter 120 år i Storgata, har Oslos legevakt nå flyttet til Aker. En høytidelig åpning markerte starten på et helt nytt akutthelsetilbud for byens befolkning.
Selve legevakten er 27.000 kvadratmeter stor og helt unik i sitt slag. Storbylegevakten har vært et samarbeid mellom prosjektledelse fra Advansia, Universitetssykehuset og Helseetaten, mens prosjekteringsgruppen har bestått av Nordic Office of Architecture og COWI, byggherre Omsorgsbygg – nå Oslobygg KF – og brukergruppen ved den nye legevakten. Skanska Norge var totalentreprenør på prosjektet.
I tillegg til et grundig forarbeid med klar forankring hos brukerne, samt tidlig entreprenørinvolvering, har samspillet på storbylegevakten basert seg på fysisk samlokalisering og relasjonsbygging på tvers av prosjektet. Et godt samarbeid i prosjektet og gjennom hele byggefasen har ført til et vellykket prosjekt, med blant annet lavere energiforbruk, mindre betong, mer gjenbruk, bedre funksjonelle arealer og mer effektiv prosjektgjennomføring. 
Prosjektet er sertifisert som Breeam-Nor Excellent, og er den første og eneste legevakten som er Breeam-sertifisert. Bygget har passivhusstandard, blågrønne tak og solcellepaneler.

Nord-Europas største og mest moderne legevakt

I motsetning til legevakten i Storgata, er det nye bygget på Aker større og tilpasset moderne legevaktdrift. Her skal det være enklere å drive god pasientoppfølging og det er lagt til rette for at helsearbeidere kan jobbe med alt de trenger av utstyr, i topp moderne lokaler, for å hjelpe Oslos innbyggere når de har behov for det.
Legevakten er et reelt samhandlingsprosjekt og samarbeidet mellom Oslo kommune og Oslo universitetssykehus gir et døgnåpent helsetilbud av god kvalitet som virkelig kommer innbygger og pasient til gode. Her er både allmenn- og skadelegevakt, psykiatrisk legevakt, psykososiale tjenester og overgrepsmottak samlet på ett sted. Dette er en legevakt med mange tjenester.
Den nye legevakten blir et bedre tilbud for pasienter med ulike behov, og det blir bedre arbeidsforhold for de ansatte. Flyttingen er en milepæl i Oslos historie.
Daglig vil omtrent 500 pasienter få behandlet skadene sine, eller bli tatt imot og sendt videre til sykehus. Om lag 600 mennesker, hvorav 200 fulltidsstillinger knyttet til legevakten, vil ha sitt daglige virke i den nye bygningen.
Med egne soner for pasienter som har tatt overdoser, psykiatrisk akuttmottak og overgrepsmottak og et eget område for mottak av barn er den nye legevakten bedre rustet til å ta imot brukere med ulike behov.
Bygget ble oppført under koronapandemien. I all hast fikk de endret tegningene og laget en egen pandemiinngang og inngang til infeksjonsavdelingen i den nye legevakten for å være beredt til neste pandemi. Det nye bygget har også en romlig garasje i kjelleren hvor man kan kjøre rett inn. 

Gjennomførte tekniske løsninger og fremtidsrettede materialvalg

Det topp moderne helsebygget består av bærekraftige og tekniske løsninger som gjør bygget fremtidsrettet og fleksibelt. Estetisk preges den nye legevakten av store vinduer som gir mye dagslys og godt utsyn.  Vi ser fargerike materialvalg på vegger og gulv mens himlingene i store deler av lokalene er lyse med Rockfon Medicare Standard installert på behandlingsrom og Rockfon Medicare Plus på kirurgiske avdelinger. I korridorer og venterom er den helt hvite Rockfon Blanka installert.

 

Oslo Storbylegevakt

Land:Norge
Arkitekt:Nordic Office of Architecture
Entreprenør:Skanska
Himlingsmontør:Bærum Byggmontering
Fotograf:Erik Burås
Produkter:Rockfon Blanka®, Rockfon MediCare® Plus, Rockfon MediCare® Standard
Kanter:A, X
Dimensjoner:600 x 600

Relaterte casestudier og blogginnlegg