Sundebygget, et fargerikt studentbygg  

Sundebygget er et nytt studentbygg på campus NTNU Ålesund, og et samarbeidsprosjekt mellom Sit, NTNU, Ålesund kommune og Brødr. Sunde AS. Bygget er utviklet i samspill med den nye områdeplanen for campus, som har som mål å skape en selvstendig og levende campus. Sundebygget skal være et utstillingsvindu for NTNU, kommunen og byens næringsliv.

Bygget er todelt. De tre nederste etasjene inneholder funksjoner rettet mot studentaktiviteter: Kafe/bar med tilhørende «black box» og konsertscene, innovasjons HUB, møterom, fellesvaskeri, spisested, et stort idrettssenter med egen gruppetreningssal, møterom, kontorer for SIT og studentfrivilligheten. De øverste 5 etasjene inneholder 84 studentboliger fordelt på 5 kollektiv, med felles kjøkken, opphold og inngang med sofagruppe. Alle hyblene har eget bad m/dusj. Studentboligene har stor felles sørvendt takterrasse på plan 3. Bygget er kledd utvendig med liggende Superwood vestlandskledning, i kombinasjon med skrå metallkledning, og glir godt inn blant de lyse teglbyggene på campus. Innvendig er bygget fargerikt med malte vegger, fargede gulv og himlinger i kombinasjon med slipt betong og furufiner, som også går igjen i plassbygd interiøret. 

Et levende bygg for studentene

Sundebygget skal være et naturlig knutepunkt for samhandling, prototyping og eksperimentering, og samler studentaktiviteten i ett bygg. Her møtes studenter, offentlig sektor, privat næringsliv og forskere for utveksling av idéer. Samspillet mellom studentbygget og det fremtidige torget blir et utstillingsvindu for studentaktiviteten ved NTNU og campus sitt pulserende hjerte.

Lusparken arkitekter har sammen med 3RW har hatt ansvar for planlegging av bygget fra konkurranse til ferdigstillelse. Med hovedans­var for bygg og interiøret gjennom hele planleggingsprosessen. Resultatet er et bygg med gjennomgående helhet og tydelig identitet i bygn­ingsmessig organisering, farge/ materialbruk, fast og løst inventar og wayfinding/skilting.

Farger og Rockfon Color-all

Vi ønsket at bygget skulle være med og understreke det fargerike og frodige studentmiljøet og være et utstillingsvindu for aktiviteten på campus NTNU Ålesund. Studentbygget har derfor fått en nøytral utside som tilpasser seg materialbruken på campus og en fargerik innside som eksponeres via de åpne glassfasadene. Alle innvendige flater har farge eller kvaliteten til materialene som er brukt. Det finnes ingen hvite flater, forteller Kai Rune Bakke, partner i Lusparken Arkitekter.

Fargekonsept for byggets interiør tar utgangspunkt i Jugendbygg i Ålesund, og passet svært godt med fargepaletten til Rockfon Color-all. Det er lagt vekt på å gi bygget en helhetlig fargeprofil, med tematiske variasjoner som skiller områdene fra hverandre. Fargene varierer etter rommets funksjon og bruk­ergruppe. I HUB, bar og black box kombineres det myke og raffinerte med det industrielle. Black box har sort systemhimling med sorte profiler.

Fellesarealene med baren i kjelleren og HUBen på plan 1 har røde akustiske himlinger i fargen Scarlet, med tilhørende farget profilsystem. Den dype rødfargen går igjen i stål, panel, møbler og baren og understreker det industrielle preget som dannes sammen med slipt betong og finer. Rødfargen er også brukt på systemhimlingen i hele idrettsarealet som ligger mellom eksisterende laboratoriebygg og nybygget. Rød himling, rødt gulv og rød broforbindelse gir et flott, energisk og særpreget idrettsareal til glede og inspirasjon i treningen.

Det er også brukt farget opphengssystem fra Rockfon i fargen Chalk, i alle systemhimlinger som har treullsement. Det gir en ensartet overflate der profilene fra Rockfon blir en naturlig integrert del av himlingen.

I andre etasje er alle kontorene til SIT lokalisert, sammen med en felles møteromspool og lokalene til studentfrivilligheten. Her ønsket vi en mer rolig, avslappet og positiv atmosfære. Valget falt derfor på lys blå systemhimling, Fresh, som sammen med blå kontorfronter og et varmt gult gulv ga oss den atmosfæren vi var ute etter.

Fargekonseptet er videreført i studentboligene. Her har fellesarealene fått en mer ekspressiv fargebruk med to fargekontraster, mens selve hyblene er holdt i varme, duse og avslappende farger. Alle himlingene i fellesarealene er utført i blå Rockfon Color-all himling i fargen Fresh, med tilhørende farget profilsystem, samt malte skjørt og fasthimling. Med utgangspunkt i blåfargen til himlingen jobbet vi ut 3 veggfarger som ble brukt i 3 ulike fargekontraster: Rød-blå, rød-grønn og grønn-blå. Hver etasje har derfor fått sin egen fargekombinasjon.

Fargene fra himlinger, vegger og tak er videreført i møbler og løst inventar. Sammen med store grønne planeter har Sundebygget blitt akkurat så fargerikt og frodig som vi håpet på.

Vi takker Sit, NTNU, Ålesund kommune, Brødr. Sunde AS og ikke minst entreprenøren Consto for det gode samarbeidet og for at de lot oss holde på med farger til og med i taket, avslutter Kai Rune Bakke.

Moelven Modus har stått for montasjen av Rockfon sine himlingsprodukter.

Vi ønsket at bygget skulle være med og understreke det fargerike og frodige studentmiljøet og være et utstillingsvindu for aktiviteten på campus NTNU Ålesund

Kai Rune Bakke

Partner, Lusparken Arkitekter
Land:Norge
Arkitekt:Lusparken og 3RW arkitekter
Entreprenør:Consto
Himlingsmontør:Moelven Modus
Fotograf:Arkitekturfoto v/Alex Coppo
Produkter:Rockfon Color-all®
Kanter:A
Dimensjoner:600 x 600

Beslektede casestudier