Bruksendring og restaurering av fredet bygg

Fra lystgård til barnehage

Stamerhuset er en klassisk senempire lystgård i Fana som ble oppført i 1860 av Bergenskjøpmannen Johan Stamer og ombygget i 1913. Allerede i 1926 ble huset både eksteriørt og interiørt vedtaksfredet av Riksantikvaren.

Bygningen har gått gjennom store endringer i bruk og har huset både bolig, barnehage og senest Steinerskolens kunstfagundervisning. Tryllefløyten Steinerbarnehage overtok Stamerhuset i 2019.

Sanser og forbindelser

Gjennom etterligning og påvirkning av omgivelsene inspireres barnet til læring og utvikling. Sentralt er gode, dype sanseopplevelser gjennom estetikk og kvaliteter i barnets opplevelser. 

(Fra Tryllefløyten Steinerbarnehage sitt pedagogiske grunnsyn)

I arbeidet med Stamerhuset barnehage har arbeidet med taktile overflater, en balansert fargesetting, og visningen av de historiske detaljene bidratt til en helhetlig, lett, åpen og sanselig atmosfære for barna, i en samtidig verdig estetikk for huset. Arkitektstudio Elfrida Bull Bene har stått ansvarlig for arbeidet som nylig ble gitt hederlig omtale under utdelingen av Bergen Kommunes Arkitektur- og Byformingspris 2023.

Målet har vært å skape en helhet av historiske og nye elementer, og å skape en god atmosfære og estetikk for barnas utvikling i oppdagelsen av rom og kvaliteter, sier arkitekt Hanne Klæbo.

De sirkelformede akustikkplatene Rockfon Eclipse er med på å skape en lavere himling og tilfører et lekent spill i de formelle rommene. Platene er av ulik størrelse, plassert i ulike høyder i et lekent, ikke-regulært mønster.

Himlingen spiller fint med de karakteristiske sjablonmalte tapetene som har blitt integrert i barnehageinteriøret og innbyr til fantasi og kunstopplevelse. I huset gav fredningsstatus begrensninger, men også fine muligheter for lekenhet i formingen sammen med logiske føringer for tilpasning av planløsning, for å imøtekomme krav til bl.a. universell utforming, brann og akustikk.

Rockfon akustikkplater er brukt som arkitektonisk element på både vegger og i himling.

På veggene over den opprinnelige brystningen har Rockfon Eclipse akustiske plater blitt montert i en spesialdesignet treramme med en dimbar ledlysstripe på begge sider. På denne måten ble Rockfon sin materialitet balansert inn sammen med de andre interiørelementene som bl.a. laserte finérplater hvor treets struktur og vokseretning skimtes.

Følsom fargepalett med akustiske flåter

Rockfon sin fargepalett har vært utfyllende for den opprinnelige lekne og behagelige fargesettingen som i samarbeid med arkitekten er utviklet av Inspiris ved Sidsel Hovland. Nyansene i fargene ble utviklet ved at Wibo natura helmatt linoljemaling ble fargejustert med pigmenter og tynnet på stedet. I himlingene i kjøkkensonene har man jobbet med to ulike grønntoner av Rockfon Eclipse, Sage og Eucalyptus, som graderes ut mot hovedoppholdsonene med fargen Seashell.  Garderoben er gulnyansert, der innpasset man dette mot fargen i Sand, mens i det blå leke- og soverommet ble Fresh brukt som flytende himmelelementer.

De akustiske egenskapene til Rockfon har bidratt til å skape en dempet akustisk atmosfære i rommene som er høyt verdsatt av alle som besøker barnehagen, både barn og voksne.

Inn AS har stått for montasjen av Rockfon produkter på vegg og i himling. Veggkassettene ble laget av Minde Snekkeri AS.

Utvikling av planen

Stamerhusets første etasje har en klassisk formal planløsning. I hovedtrekk har man forsøkt å beholde preget av de store stuene selv med tilpasning til den nye bruken som barnehage. I størst mulig grad har tilpasningene skjedd i den «nyere» delen av huset fra 1913 og all teknikk som ventilasjonsanlegg og rørføringer er lagt til kjelleren for å underordne seg hovedrommenes betydning og tydelighet.

En fredelig oase

Lindealleen som markerer tilkomsten til huset ligger i forlengelsen av midtstuen og terrassen med de to riflede søylene som majestetisk bærer husets karakteristiske spissgavlete ark. Alleen var tidligere flankert av en andedam og et klassisk utformet hageanlegg. Stamerhagen har nå blitt til en fredelig oase på Storetveit til stor glede for området og nabolaget og binder sammen Stamerhuset og Tryllehuset som er en del av den samme Tryllefløyten Steinerbarnehage.

Holdbar idé

Bærekraft og varige, grønne kvaliteter er en iboende del av barnehagens tanke- og væremåte og derfor er det også en god strategi å drive barnehage i et historisk hus hvor funksjonen tilpasser seg bygget og kulturminneverdien formidles gjennom barnas bruk.

Bruksendringen til barnehage og den omfattende rehabiliteringen har blitt realisert med økonomisk og fagkyndig støtte fra Vestland Fylkeskommune v. Erlend Hofstad.

Målet har vært å skape en helhet av historiske og nye elementer, skape en god atmosfære og estetikk for barnas utvikling i oppdagelsen av rom og kvaliteter

Hanne Klæbo

Arkitekt, Arkitektstudio Elfrida Bull Bene AS
1/8
Land:Bergen, Norge
Arkitekt:Arkitektstudio Elfrida Bull Bene AS i samarbeid med Sweco i tidligfase
Entreprenør:Åsane Byggmesterforretning AS
Himlingsmontør:Inn AS
Fotograf:Arkitekturfoto v/Artishot
Produkter:Rockfon® Eclipse Colour
Kanter:A

Andre casestudier