Skolen har plass til 840 elever fra 1.-7. trinn og ca 110 ansatte som nå har tatt i bruk de topp moderne læringslokalene. 

Skolen er et nær-nullenergibygg med Norges største fasadeintegrerte solcellepanel og en brønnpark, som skal sørge for at skolen nesten blir selvforsynt med strøm. Skolebyggets miljøegenskaper skal etter planen brukes, sammen med tematisk utsmykning, for å formidle kunnskap om miljøet. Blant annet har skolen et helautomatisk anlegg for ventilasjon, belysning, varme og solavskjerming, hvor balansen mellom brukervennlige og avanserte systemer har stått i høysetet. Det har i hele prosjektet vært stilt høye krav til materialer og materialbruk.

Selv om det ble tatt store hensyn til miljøet har det viktigste vært å skape et optimalt læringsmiljø for de 840 elevene som Brynseng Skole får plass til. Her har akustikk og lysforhold vært helt avgjørende. Det er lettere å konsentrere seg hvis det er nok med naturlig lys og gode akustiske forhold. Et bra lydmiljø gjør barna mindre trøtte og betyr at de bedre kan fastholde konsentrasjonen og dermed få et større utbytte av undervisningen. Derfor har gode lyd- og lysforhold vært helt sentralt i planleggingen og utformingen av klasserommene på Brynseng Skole. 

Ved Brynseng Skole har man dermed i tillegg til fokus på forbedret akustisk komfort ved å bruke akustiske himlinger fra Rockfon også hatt fokus på lysrefleksjon og lysdiffusjon. Rockfon Blanka®, som på grunn av sin glatte og ekstra-hvite overflate og høye lysrefleksjon og – diffusjon har her bidratt til besparelser på energi til kunstig lys. Rockfon Blanka® Activity er installert i alle klasserom, mens det er installert Rockfon® Samson™ i alle korridorer. I tillegg er det benyttet Rockfon® Hygienic™, Rockfon® Cosmos™ og Rockfon® Industrial™ ved prosjektet.

Brynseng Skole

Brynsengfaret 10
0667 Oslo
Norge

1/8

Brynseng skole

Land:Norge
Arkitekt:HRTB Arkitekter AS MNAL
Fotograf:Erik Burås
Produkter:Rockfon Blanka® Activity, Rockfon® Samson
Kanter:A
Dimensjoner:1200 x 600

Andre casestudier i segmentet Utdanning