Hvorfor er du her?

Designerne tenker også på hvordan den visuelle stimulansen i et rom vil bli oppfattet av hjernen, for å fremkalle en ønsket kulturell respons. Dette er svært viktig i miljøer hvor de ulike arealene har ulike funksjoner, slik at man unngår at de som bruker lokalene blir forvirret og stresset.

"Valg av materialer og farger var svært viktig i det samlede designkoseptet"

Et godt eksempel på dette er skolelokaler. I byen Houtens i Nederland brukte firmaet BBHD Architecten farger i arbeidet med byens videregående skol e. Ifølge arkitekt Ronald van Hek “gjorde de valgte fargene, inkludert fargen i himlingen, de ulike bruksområdene synlig. Valg av materialer og farger var svært viktig i det samlede designkonseptet.” Arkitektene valgte den helt hvite Krios-himlingen til klasserommene og til administrasjonens kontorer, mens ulike toner av Rockfon Color-all ble valgt til himlingene i andre typer rom og lokaler.

Houtens School

Kruisboog 1
3994 AE Houten
Nederland

Houtens School

Land:Nederland
Arkitekt:BBHD architect
Produkter:Rockfon Color-all®
Kanter:A24
Dimensjoner:1200 x 600

Andre casestudier i segmentet Utdanning