Et stort byggeprosjekt ble gjennomført for å utvide skolen og samle elevene på et sted for første gang. Derfor var valget av materialer og produkter et viktig punkt for å kunne imøtekomme de strenge kravene for skolebygg. Rockfon var medvirkende til å nå dette målet ved å levere Rockfon Alaska innrammede flåter til klasserommene og spisesalen.

Balfour Beatty var hovedentreprenør, med Central Essex Interiors som ansvarlig entreprenør, og beskrivelsen var basert på ”Skolenes design for fremtidige generasjoner”, som tar høyde for energieffektivitet og termisk masse samt akustisk kontroll. Det var nødvendig med en løsning på beskrivelsen av himlingen, som kombinerte kostnadseffektivitet med viktig designestetikk i overensstemmelse med skolens moderne image. Den opprinnelige beskrivelsen inneholdt installasjon av perforerte gipsplater, men etter en tett dialog med alle involverte parter ble det tatt en beslutning om å installere Rockfon produkter.

Rockfons innrammede flåter er produsert av steinull, som gjør det mulig for luften å sirkulere fritt, samtidig med at det absorberes lyd fra begge sider av platen. Dette optimerer bygningens termiske masse betraktelig, da bruken av konvensjonelle materialer som betong kan påvirke de akustiske egenskapene negativt. Rockfon flåtene gir full utnyttelse av prinsippene til akustiske flåter, samtidig med at antallet flåter som kreves for å oppnå de ønskede egenskapene minimeres.

Videre gir flåtene ekstraordinær dimensjonsstabilitet, selv i opp til 100% luftfuktighet. De viktigste egenskapene vedrørende brannmotstand og hygiene er bedre enn andre sammenlignbare materialers med en ikke-hygroskopisk overflate som ikke gir næring til skadelige mikroorganismer.

"Vi ble introdusert til de nye Rockfon produktene på bakgrunn av produktenes fordeler innenfor termiske masse; en nyhet som stadig blir mer populær. Vi arbeidet tett sammen med hovedentreprenøren og Rockfon for å designe en himlingsløsning som oppfylte alle nødvendige kriterier med hensyn til energi, termisk effektivitet og estetikk."

Walworth Academi

Shorncliffe Rd
London SE5 0DS
Storbritannia

1/4

Walworth Akademi

Land:Storbritannia
Entreprenør:Balfour Beatty
Himlingsmontør:Central Essex Interiors
Kanter:A24
Dimensjoner:600 x 600

Andre casestudier i segmentet Utdanning