Lysrefleksjon og lysdiffusjon

Vi tilbringer mesteparten av tiden innendørs, enten hjemme eller på kontoret, og dermed blir bygningene våre i stadig større grad betraktet som bidragsytere til velvære, livskvalitet og produktivitet.

Bedre inneklima med naturlig lys

Lys er helt nødvendig for at vi mennesker skal fungere, og det spiller en viktig rolle både for den psykologiske og fysiologiske tilstanden vår. Ut over å fungere som synshjelp har lyset en direkte innvirkning på områdene i hjernen som stimulerer oss, holder oss skjerpet og i stand til å prestere bedre kognitivt.

Et godt inneklima er designet og beregnet for å skape en atmosfære der brukeren både føler seg komfortabel og motivert. Kvaliteten på belysningen er en faktor i inneklimaet som kan påvirke alt vi gjør. 

En interessant studie har belyst viktige trender i bygningsbransjen - "Smart Market Report 2016" fra DODGE Data & Analytics - fant ut at tilgang til dagslys er noe av det viktigste for å skape sunnere bygg, og 60 % av de som svarte på undersøkelsen mente at det var en faktor som vil stå på agendaen for sunne bygg i den nærmeste fremtid. 

Slipp lyset inn

Dagslys er et godt hjelpemiddel til å gjøre oss mindre avhengige av elektrisk lys, men kan også skape fine effekter som både fanger blikket og fremmer trivsel og velvære. 

Det finnes flere måter en arkitekt kan optimalisere byggets design og retning på for å ta inn naturlig lys. Noen ganger er det imidlertid ikke tilstrekkelig, og de innvendige materialene må hjelpe til med å trekke lyset lengre inn.

Bruk av materialer med høy lysrefleksjon og lysdiffusjon kan gi mer dagslys i et bestemt rom eller område. En himling med 87 % lysrefleksjon kan for eksempel trekke lyset 11 % lengre inn i et bygg. For å unngå for mye skinn, som kan være plagsomt for øynene, anbefales det også å bruke produkter med en matt overflate, da det bidrar til å øke den visuelle komforten.   

En himling med 87 % lysrefleksjon kan for eksempel trekke lyset 11 % lengre inn i et bygg.