bucket_iconCreated with Sketch.

Det bør legges stor vekt på å oppnå og opprettholde behagelige akustikkforhold.

Når mange mennesker er samlet på ett sted, enten i et auditorium, på en restaurant, et trenings- eller fritidssenter, stilles det høye krav til lyddempende løsninger, brannsikkerhet og generell visuell estetikk. Innenfor bygget kan hvert enkelt rom ha sine egne bestemte utfordringer.

Akustikk

Når lydbølger treffer harde flater i et rom, for eksempel vegger, gulv og vinduer, reflekteres den hørbare energien som kalles støy tilbake i rommet og gjør at det generelle støynivået i rommet øker.  

I mange større rom er utfordringen å håndtere akustikken slik at lyden ikke reflekteres ukontrollert, blant annet i auditorier og svømmehaller med sine harde flater eller på travle restauranter med sine eksponerte himlinger og støyende kjøkkener. En undersøkelse som nylig ble gjennomført viste for eksempel at 90 % av gjestene mente at bakgrunnsstøy var det største problemet når de var ute og spiste. 

Designe fuktige miljøer

I svømmehaller er akustikk utrolig viktig, men fuktighetsbestandighet er også et viktig aspekt. I fuktige omgivelser er det viktig at bygningsmaterialene holder seg stabile også under forhold med opptil 100 % relativ fuktighet eller temperaturer opptil 40 °C.

Det bidrar til at bygningsmaterialene ser bra ut både nå og i fremtiden. 

Brannsikkerhet

Brannsikkerheten spiller en viktig rolle når større menneskemengder er samlet på samme sted. Valg av ikke-brennbare materialer i tilfelle brann er helt avgjørende for sikkerheten til alle som oppholder seg i bygget og til utrykningspersonellet.

Movie thumb, Cafe Toldboden, restaurant landing page
Video

God akustikk hever den kulinariske opplevelsen på Café Toldbolden i København

"Akustiken er veldig viktig, ikke bare for gjesterne men også for personalet som jobber her."

90 % av gjestene mente at bakgrunnsstøy var det største problemet når de var ute og spiste.

Dixon, Luke

Følg oss på Pinterest

Besøk oss på Pinterest og se våre elegante akustikkløsninger.
Følg oss, og få inspirasjon til å skape vakre og behagelige himlings- og veggløsninger.