Rockfon® Boxer™

Støydempende plater på skoler og sportshaller bør være slagfaste for å tåle slitasje av hverdagsaktiviteter. Rockfon Boxer har ekstra god slagfasthet, og systemhimlingen har svært god lyddemping for store områder som er utsatt for ekko.
Bestill vareprøve