Akustisk himling i et klasserom med Rockfon Boxer himlingsplater (ideell for skoler og idrettsanlegg, utmerket lydabsorpsjon)

Rockfon® Boxer™

Svært høy slagfasthet, ideell for skoler og idrettsanlegg
Bestill vareprøve