Kombinasjonen av lydisolering og lydabsorpsjon er enormt effektivt

1. januar 1

God akustikk i et rom avhenger av to faktorer: lydisolering og lydabsorpsjon. Lydisolering er et begrep for mengden lyd som transmitteres fra et rom til et annet rom. Lydabsorpsjon definerer hvordan lyden oppfører seg i et rom. Begge faktorer er utrolig viktige når det kommer til god akustikk.

Hvorfor er lydisolering viktig?

Lydisolering forhindrer lyd i å trenge fra et rom til et annet. Det er spesielt viktig med god lydisolering når man har tilstøtende kontor og møterom, hvor man skulle kunne arbeide uforstyrret eller føre private samtaler. Våre lyddempende plater begrenser altså transmisjonen av lyd fra et rom til et annet.
Fordeler ved lydisolering på kontoret

  • Lydisolerende himlinger og vegger begrenser lydutvekslingen mellom rom
  • Byggeelementer og materialer med lydisolering gir plass til konfidensialitet ogprivate samtaler på kontoret
  • Lydisolering reduserer støy og lydtrykknivå i tilstøtende rom, og skaper derfor et mer behagelig arbeidsmiljø med ro for konsentrasjon og produktivitet

Kombinasjonen av lydisolering og lydabsorpsjon

På kontoret har man mange ulike lyder som til sammen skaper unødvendig mye støy. Det kan være lyden fra massive dører, lyden fra høye hæler på gulvet, kollegaer som snakker sammen, telefoner og kaffemaskiner. Dersom man ikke har riktig lydisolering, vil harde overflater som gulv, vegger og dører forverre støyen som vil nå et unødvendig høyt lydnivå.

Kombinasjonen av lydisolering og lydabsorpsjon gjør det mulig å skape et optimalt akustisk arbeidsmiljø hvor man får både god akustikk og god støydemping. Løsninger med denne kombinasjonen er spesielt ideelle til kontor, der det er behov for lokaler hvor man kan samarbeide og diskutere uten at gå på kompromiss med ro til konsentrasjon eller fordypelse.

Uansett om man står overfor et prosjekt med nybygg, små eller store ombygninger, eller bare en enklere optimering av kontoret med enkel lydisolering, så har vi løsninger til ethvert behov og formål.

Vårt store utvalg av lyddempende plater til himlinger og vegger skaper god akustikk og gir stor designfrihet, slik at design og akustikk passer til kontorets behov.

Lydisolering og lydabsorpsjon sikrer arbeidsplassen

Ifølge Alan Hedge ved Cornell-universitetet rangeres menneskeskapte lyder høyest blant distraherende faktorer på arbeidsplasser, og det påvirker de ansattes produktivitet og velvære.

Derfor er det viktig å ha både god lydabsorpsjon og lydisolasjon på kontoret for å sikre optimal støydemping. Dette kan oppnås ved hjelp av lydisolerende himlinger og vegger. Men har støy alltid vært et problem på kontoret? La oss se litt på historien om kontorer.

Kontorets utvikling

Arbeidsplasslandskapet har vært vitne til stor utvikling på flere viktige områder opp gjennom historien. Arkitekter og designere jobber kontinuerlig med å finne den perfekte balansen mellom medarbeidernes velvære og privatliv samtidig som man opprettholder et dynamisk samarbeidsmiljø.

Før revolusjonen som skapte det åpne kontorlandskapet var modulbaserte kontorer standard for de fleste kontoransatte. I Storbritannia var Charles Trevelyan blant de første som tenkte på hvordan det fysiske arbeidsområdet påvirker oss og pekte på betydningen av atskilte rom for å unngå forstyrrelser og fremme konsentrasjon.

For å unngå forstyrrende lyder og støygener, innså han viktigheten av separate rom, slik at man kunne unngå forstyrrelser og fremme konsentrasjonen.

Funksjonærer på samlebånd

Tidlig i det 20. århundre så arkitekter romsligheten og fleksibiliteten ved et åpent areal som en måte å frigjøre kontormedarbeidere fra de trange og begrensende boksene på. Med et edelt ønske om å bryte ned det modulbaserte kontoret og skape et mer interaktivt og dynamisk arbeidsområde ble det åpne kontorlandskapet til et produksjonssted for de kontoransatte.

Modulløsninger er svaret

Det kan være en utfordring å skulle redusere distraksjonsnivået og skadevirkningene av støy og samtidig skape et fleksibelt, privat og engasjerende arbeidsmiljø med plass for konsentrasjon og konfidensielle samtaler.

Mange åpne kontorlandskaper har løst dette ved å ha møterom eller stilleområder der medarbeiderne kan trekke seg tilbake og jobbe med oppgaver som krever stor konsentrasjon.

Men med de riktige lyddempende materialene kan man også forbedre kontoret, slik at de ansatte ikke behøver å flykte fra kontorområdet for å få fred og ro til å konsentrere seg.

20210902 RW-RF PHO 7958

Støy hemmer produktiviteten

Med modulløsninger og flyttbare skillevegger kan det imidlertid oppstå andre problemer. Støy i ett rom kan vandre over deleveggene og gjennom himlingen, slik at roen på kontoret ved siden av blir forstyrret. Overføring av lyd fra rom til rom kan for eksempel redusere produktiviteten med opptil 7 %.

Forskning har vist at medarbeidere som er utsatt for støy fra åpne kontorer, er 15 % mindre produktive, har større konsentrasjonsproblemer og kan miste opptil 20 minutters konsentrert arbeidstid hver dag på grunn av mindre forstyrrelser på kontoret.

Lydisolering i detaljer

Som tidligere beskrevet forhindrer lydisolering støyen i å bevege seg til nabokontoret - men hvordan foregår det egentlig helt teknisk? Lydisolering mellom rom uttrykkes ved verdiene DnT,w, R'w eller DnT,A.

Verdiene angir bygningens evne til å forhindre lyd i å bli overført gjennom luften og byggelementene. Det dekker altså også skillevegger, himlinger, gulv og lignende, som alle er faktorer som har betydning for lydisoleringen i et rom..

Hvis du har spørsmål om akustikk eller produkter, kan du gå til ofte stilte spørsmål her.

Lydisolerende himlinger og vegger er løsningen

Bruk av himlinger som både absorberer og isolerer støy kan hindre at det avgis lyd fra rommet ved siden av eller etasjen over, slik at det blir mindre forstyrrelser på arbeidsplassen og man har den graden av konfidensialitet som kreves for å dele sensitiv informasjon.

Vårt dB-sortiment gir en unik kombinasjon av lydisolering og lydabsorpsjon i en plate. Denne veldokumenterte løsningen både absorberer og isolerer støy og gir dermed det beste akustiske miljøet uansett hvordan rommet skal brukes nå og i fremtiden.

dB-produktene kan suppleres med  Rockfon Soundstop, som benyttes i hulrom og bidrar til å forbedre lydisolering mellom rom.

For at komme alle støygenene til livs har vi produkter som Rockfon Rocklux, som fungerer som en lydisoleringskappe. Produktet begrenser lydoverførselen gjennom tekniske installasjoner og bidrar dermed også til å redusere overførselen av lyd mellom rom.

Last ned guide til våre dB-produkter.

Video thumbnail, campaign video, db range, sound absorption, sound insulation

Skap et godt arbeidsmiljø med høy lydabsorpsjon & lydisolering

Et godt kontor krever god akustikk for å skape et godt arbeidsmiljø. Se videoen og lær mer om hvorfor både lydabsorpsjon & lydisolering er viktig.

Forskning har vist at medarbeidere som er utsatt for støy fra åpne kontorer, er 15 % mindre produktive, har større konsentrasjonsproblemer og kan miste opptil 20 minutters konsentrert arbeidstid hver dag på grunn av små forstyrrelser.
1/1
Error rendering content

Bruksområder