Lydisolerte akustiske barrierer med Rockfon Soundstop barrier (reduserer støyoverføring)

Rockfon® Soundstop™

Denne akustikkløsningen brukes i himlingshulrom og forbedrer lydisoleringen mellom rom. Den begrensede lydoverførselen gir optimal mulighet for private samtaler. Soundstop er en god løsning i kombinasjon med systemet Rockfon Bandraster.