Det nye 300 millioner pund dyre sykehuset samler akuttmottakene som tidligere lå i Falkirk og Stirling, i et nytt, ultramoderne sykehusbygg inklusive tilhørende helsefasiliteter. Bygget er konstruert av Laing O’Rourke, som en del av et konsortium ledet av Forth Health (et joint venture mellom John Laing og John Laing Infrastruktur fondet), inklusiv Serco som fasilitetsadministratoren, og det nye sykehuset kan by på plass til 860 innlagte pasienter samt dagplasser. Sykehuset utgjør i dag det største nasjonale helsevesen (National Healthcare Services) i Skottland.

Firmaet Linear Projects Ltd, Glasow & Manchester, som er en Rockfon Active Installer, har installert i alt 82.000 m2 Rockfon MediCare himlinger – inklusiv 60.000 m2 600x600 mm og 1200x600 mm standard plater i Rocklink 24 mm profiler i alle områder til generelt bruk, avdelinger, kontorer og møtefasiliteter. I korridorene og gangarealene ble det brukt MediCare Plus i et 2400x600 mm plateformat montert med Rocklink MaxiSpan profiler. Det ble valgt standard plater med Rocklink 24 mm ekstra korrosjonsbestandige (ECR) profiler i baderom, generelle våtrom samt kjøkkenområder. 

“Rockfon viste seg å være en uvurderlig partner for Linear Projects i Forth Valley Acute sykehusprosjektet”, forklarer Stephen Holmes, Adm. dir. i Linear. ”De var i stand til å ta høyde for platespesifikasjonene og samtidig imøtekomme de kravene som Forth Valley styret og Laing O’Rourke stillte – uten å gå på kompromiss med kvalitet, standarder eller service. 

Uansett om det dreide seg om å tilpasse Rockfon MediCare systemet til radiologiområder eller våtrom, tilbød Rockfon alltid kunden den beste løsningen."

Rockfon MediCare produktsortimentet er spesielt designet til å imøtekomme de kravene som nåtidens moderne sykehus og helseinstitusjoner stiller. Produktsortimentet er HTM 60 kompatibel i kategoriene 2, 3, 4, 5 og 6 og er nylig blitt forbedret, slik at det tilbys i 3 forskjellige versjoner (MediCare Standard, Plus og Air) for å imøtekomme kravene i forskjellige risikosoner – inkl. lavrisikoområder som administrative kontorer og venterom til høyrisikoområder slik som operasjonssaler og intensivavdelinger.

Som det gjelder for alle andre Rockfon produkter, skaper Rockfon Medicare ingen grobunn for skadelige mikroorganismer, herunder MRSA, takket være produktets ubrennbare steinullskjerne.

Det nye MediCare sortimentet har videre en lav partikkelemisjon, hvilket klassifiserer produktet i renromsklassifikasjonen ISO klasse 5. Standard MediCare platen kan lett rengjøres med støvsuger eller en tørr klut, mens MediCare Plus og Air effektivt kan desinfiseres ved damprensning.

MediCare sortimentet er ideelt til installasjon i alle sykehusområder eller andre helseinstitusjoner og tilbyr et bredt utvalg av produktegenskaper for å imøtekomme de mest krevende miljøer. 

Forth Valley Royal Hospital

Stirling Road
Larbert FK5 4WR
Storbritannia

Forth Valley Royal Hospital

Land:Storbritannia
Himlingsmontør:Linear Projects Ltd
Produkter:Rockfon MediCare® Standard
Kanter:A
Dimensjoner:600 x 600, 1200 x 600

Andre casestudier i segmentet Helse