Godt inneklima er også viktig i industrien

Lydnivået er generelt høyere i industrielle omgivelser. Støy på fabrikker, lager og produksjonssenter kan forstyrre årvåkenheten, konsentrasjonen og trivsel på arbeidsplassen. Å skape sunne og produktive industrilokaler med et behagelig lyd- og lysnivå er derfor alfa omega. Det har det hypermoderne smoltanlegget Silver Seed på Mølnarodden i Lofoten sørget for.

Vi vet at høyt støynivå på arbeidsplassen kan medføre unødvendig risiko for arbeidstakere. Å prioritere et godt inneklima med tilpassede akustiske løsninger er derfor avgjørende for trivsel, helse og arbeidsmiljø. På det heldigitale smoltanlegget Silver Seed, har Rockfon levert akustikkløsninger som bidrar til gode arbeidsforhold for de ansatte.

Ny hverdag på verdens mest avanserte smoltanlegg i Lofoten

Gode arbeidsforhold ble prioritert høyt da det nye settefiskanlegget Silver Seed på Mølnarodden i Flakstad kommune skulle bygges. Det hypermoderne smoltanlegget eies av Ellingsen Seafood konsernet og betraktes som det mest avanserte anlegget på markedet.
Ellingsen Seafood har gått fra et gammelt anlegg fra 1980-tallet, hvor størstedelen av produksjonen var utendørs. Nå er hele produksjonen flyttet inn, og bygget er stappfullt med moderne teknologi som styrer lys, varme og livet til fire millioner smolt. Daglig leder i Silver Seed AS, Aino Helene Ellingsen, er svært begeistret over det nye anlegget: - Det er en helt ny verden med moderne fasiliteter og en solid oppgradering i både kapasitet og kvalitet.

Silver Seed

E10 24
8380 Ramberg
Norge

For oss som kommer fra et smoltanlegg fra 1980-tallet er det et helt annet liv å arbeide på et nytt anlegg som er tilpasset våre behov. Det er mindre belastning med støy og vi har fått en helt annen hverdag.

Aino Helene Ellingsen

Daglig leder, Silver Seed AS

Silver Seed

Land:Norge
Produkter:Rockfon Blanka®, Rockfon Blanka® dB 43
Kanter:A
Dimensjoner:600 x 600, 1200 x 600

Relaterte casestudier