Cradle to Cradle-prinsippet

Den nederlandske skolen Lyceum Schravenlant er det første skolebygget i Nederland som er tegnet og bygd etter Cradle to Cradle®-prinsippene. Cradle to Cradle®-filosofien er en helhetlig tilnærming til forbruk og byggeprosess, og har som mål å skape løsninger som ikke bare er effektive, men som også genererer null avfall; hvor brukte materialer blir gjenvunnet i andre produkter uten tap av kvalitet eller at det skaper ekstra avfall. Schiedam kommune har forpliktet seg til et ambisiøst mål om å redusere utslippet av karbondioksid fra kommunens bygninger, ta hensyn til hvor lenge en bygning er forventet å være i bruk og ta ansvar for det som skjer med bygningen når de ikke lenger er i bruk. Dette betyr at offentlige bygninger i Schiedam må kunne demonteres fullstendig når de skal rives og at materialene blir gitt nytt liv som ulike produkter. Med utgangspunkt i disse prinsippene om bærekraft, ble det først undersøkt om det gamle skolebygget kunne gis en ansiktsløftning, men det aller meste av materialene i den eksisterende bygningen fra 1960-tallet var langt fra bærekraftig. På samme måte som andre skoler bygd på denne tiden hadde bygningen en gammeldags planløsning, og prisen for å bringe energiforbruket ned til et moderne nivå ville bli betydelig høyere enn kostnadene med å bygge nytt.

Design din egen skole

Det Haag-baserte arkitektfirmaet LIAG architecten tok på seg prosjektet og de valgte en nyskapende tilnærming, som satte behovene og ideene til de 600 elevene i sentrum av designprosessen. I samarbeid med skolen gjennomførte arkitektfirmaet et 3-dagers prosjekt hvor elevene skulle designe sin egen skole. Gjennom prosjektet fikk elevene lov til å besøke andre byggeprosjekter og foreslå løsninger som de deretter presenterte for de andre elevene, foreldrene og lokalmiljøet. Disse bidragene ble deretter inkludert i LIAGs designprosess. Resultatet ble en relativt liten, men fullstendig CO2-nøytral bygning med optimal temperaturregulering og ren luft, som tilfredsstiller de høyeste nederlandske standardene (Frisse Scholen Klasse A). Bygningen får strøm fra 120 solcellepaneler, toalettene skylles ned med vanlig vann og bygningen er laget av gjenbrukte og gjenvunnede bygningsmaterialer, inkludert 30 000 m² ROCKFON Krios D akustikkplater av steinull som ga en sunn akustisk atmosfære. En lang vegg av reinsdyrmose kombinert med akustikkhimlingen sørger for et behagelig akustikkmiljø og regulerer luftfuktigheten i bygningen. Fokus på viktigheten av inneklima som del av diskusjonen rundt bærekraft overbeviste kommunestyret og skolestyret om at det var viktig å investere på dette området.

Bygningen huser en nederlandsk reiseorganisasjon som har et helt åpent kontorkonsept. Det betyr at de ansatte kan se og høre hverandre uten problemer. Omgitt av harde overflater som skaper høy etterklang, kunne de ansatte føle at de sto i en parkeringsgarasje, og derfor la man stor vekt på akustikken.

Et sunt inneklima med god akustikk

Thomas Bögl fra LIAG architecten forklarer viktigheten av ikke bare å tenke på bærekraft som et spørsmål om å velge materialer med lav miljøpåvirkning: "En bygning er bare bærekraftig hvis den bidrar til den viktigste årsaken til at den finnes – i dette tilfellet utdanning. I denne sammenhengen er et godt inneklima helt nødvendig." "En energivennlig bygning bygd av bærekraftige materialer er ikke per definisjon en sunn bygning, vi har derfor brukt mye tid på inneklimaet, hvor akustikk er en viktig faktor. Hvis lydnivået er lavt, blir brukerne mindre utsatt for stress, noe som fører til lavere fravær som følge av sykdom», fortsetter Bögl. Resultatet er en komfortabel og bærekraftig skole som er tilpasset den kommende utviklingen og som enkelt kan tilpasses nye læringsteknikker og behovet for å endre planløsningen. Dette sikrer at bygningen kan krympes eller utvides til fremtidige behov og potensielt fylle andre funksjoner, for eksempel gjennom å la lokalsamfunnet bruke idrettsalene og klasserommene utenfor ordinær skoletid.

Lyceum Schravenlant

Hugo de Grootstraat 4
3119 HA Schiedam
Nederland

En bygning er bare bærekraftig hvis den bidrar til den viktigste årsaken til at den finnes – i dette tilfellet utdanning. I denne sammenhengen er et godt inneklima helt nødvendig.

Thomas Bögl

Arkitekt hos LIAG Architects
1/1
1/7

Lyceum Schravenlant

Land:Schiedam, Nederland
Arkitekt:LIAG architecten en bouwadviseurs
Himlingsmontør:PBS, Oss
Fotograf:Studio Moni
Produkter:Rockfon Sonar®
Kanter:A
Dimensjoner:600 x 600

Relaterte casestudier