Ta ansvar med bærekraftige byggematerialer

Byggebransjen utvikler seg, og miljøkrav blir stadig viktigere. Det er spesielt når det gjelder valg av byggematerialer at entreprenørerne søker bærekraftige og grønnere alternativer.

I Norge finnes det flere BREEAM- godkjente bygninger, og det kommer stadig nye. Dette kontorbygget i Otto Nielsens Vei var det første BREEAM Excellent prosjektet i Trondheim.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) er en engelsk metode for å vurdere bærekraften i et bygg. BREEAM gjenspeiler verdien av elementene gjennom hele byggets livsløp ut fra miljømessige, sosiale og økonomiske faktorer. Det sikrer mer bærekraftige miljø med trivsel, optimering av naturlige ressurser og med det resultatet at bygningene blir mer attraktive investeringer.

Et kontor med høy konfidensialitet

Det er flere leietakere i bygget, men en av bedriftene hadde spesifikke krav til sine nye kontorer. Nordic Semiconductor, som er et avansert teknologifirma med hovedkontor i Trondheim og med sine opprinnelige kontorer i en av de eksisterende bygningene i Otto Nilsens vei 12, hadde bruk for mer kontorplass. Bedriften ønsket derfor en ny bygning til sitt hovedkvarter og de 260 medarbeiderne. De forventer også å vokse i de kommende årene, så bygningen er designet til å kunne romme opp til 400 ansatte.

I deres bransje er det strenge krav til arbeidsmiljø og konfidensialitet, da høyteknologi testes og utvikles i deres mini-laboratorier og kontorer. Det stiller ekstra høye krav til byggematerialene som skal brukes.

Interiør til ulike situasjoner og arbeidsmiljøer

Kontorinnredningen må passe til ulike arbeidssituasjoner og arbeidsmiljøe. Arcasa arkitekter i Oslo har vært ansvarlig for tre av de fire øvrige byggene og ble også engasjert for å ta seg av det siste bygget. De fire etasjene i bygningen er nesten identiske og består av kontorlokaler i forskjellige størrelser, møtelokaler og et felles kontor på hver etasje.

Kravene til lyd og konfidensialitet var ufravikelige og derfor ble det valgt å installere Rockfon Blanka dB42 i de fleste kontorene. Akustikkplatene Rockfon Blanka dB42 forbedrer rom til rom lydisolering samt lyddemping i selve rommet - dette sikrer kravet om den høye graden av konfidensialitet. I resten av ​​bygget er Rockfon Tropic installert for å gi et klassisk hvitt uttrykk med en god lydabsorpsjon.

Rockfon Blanka dB42 har blitt erstattet av Rockfon Blanka dB 43 i vårt sortiment.

Trondheim kontorbygg

Otto Nielsens veg 12
7052 Trondheim
Norge

Trondheim kontorbygg

Land:Norge
Arkitekt:Arcasa arkitekter
Fotograf:Erik Burås
Produkter:Rockfon Blanka® dB 43
Kanter:A
Dimensjoner:600 x 600

Andre casestudier