Å imøtekomme miljøkrav blir mer og mer viktig i byggebransjen, især når det gjelder valg av byggematerialer. Selv om det er flere BREEAM godkjente bygninger i Norge, er denne nye kontorbygningen i Otto Nielsens Vei det første BREEAM Excellent prosjektet i Trondheim.

Det nye bygget på 9.500 m2 ble tatt i bruk i 2017, og var femte og siste byggetrinn i et byggeprosjekt som startet helt tilbake på 1970-tallet. Til sammen utgjør de fem byggene, inkludert en parkeringsgarasje, en bygningsmasse på 28.996 m2.

Nordic Semiconductor, som er et avansert teknologifirma med hovedkontor i Trondheim og med sine opprinnelige kontorer i en av de eksisterende bygningene i Otto Nilsens vei 12, hadde bruk for mer kontorplass.

Bedriften ønsket derfor en ny bygning til sitt hovedkvarter og de 260 medarbeiderne. De forventer også å vokse i de kommende årene, så bygningen er designet til å kunne romme opp til 400 ansatte. Nordic Semiconductor har strenge krav til arbeidsmiljø og konfidensialitet, da høyteknologi testes og utvikles i deres mini-laboratorier og kontorer.

Arcasa arkitekter i Oslo har vært ansvarlig for tre av de fire øvrige byggene og ble også engasjert for å ta seg av det siste bygget. De fire etasjene i bygningen er nesten identiske og består av kontorlokaler i forskjellige størrelser, møtelokaler og et felles kontor på hver etasje. Rockfon Blanka dB42 (erstattet av Rockfon Blanka dB 43) er installert på de fleste kontor. Rockfon Tropic har også blitt installert i bygningen.

Kontorbygg, Trondheim

Otto Nielsens veg 12
7052 Trondheim
Norge

Produkter på bildet: Rockfon Blanka® dB 43, 600 x 600
Produkter på bildet:
Produkter på bildet: Rockfon Blanka® dB 43, 600 x 600
Produkter på bildet:
Produkter på bildet: Rockfon Blanka® dB 43, 600 x 600
Produkter på bildet:
Produkter på bildet: Rockfon Blanka® dB 43, 600 x 600
Produkter på bildet:
Produkter på bildet: Rockfon Blanka® dB 43, 600 x 600
Produkter på bildet:
Produkter på bildet: Rockfon Blanka® dB 43, 600 x 600
Produkter på bildet:

Kontorbygg, Trondheim

Land:Norge
Arkitekt:Arcasa arkitekter
Fotograf:Erik Burås
Produkter:Rockfon Blanka® dB 43
Dimensjoner:600 x 600

Andre casestudier i segmentet Kontor