ROCKWOOL decarbonisation, It's time, globe

Netto karbonnegativt i forholdet 100:1

ROCKWOOL er et netto karbonnegativt selskap med sin steinullisolasjon, som sparer 100 ganger energien som brukes og CO2-utslippene fra produksjonen. Våre øvrige steinullprodukter støtter et bærekraftig, moderne liv innen håndtering av vann, sunn isolasjon og dyrkingsløsninger for grønnsaker. Steinull er sirkulær av natur og kan resirkuleres hundre prosent i det uendelige uten tap av ytelse. Likevel kreves det energi for å spare energi, og vi har forpliktet oss til å gjøre mer.

ROCKWOOL decarbonisation infographics

Slik tar vi energisparing et steg lengre med SBTi

ROCKWOOL har sluttet seg til Science Based Targets-initiativet (SBTi) og forpliktet seg til en verifisert og godkjent plan for en ambisiøs reduksjon av klimagassutslippene fra vår livssyklus med en tredjedel innen 15 år, regnet fra 2019. Dette omfatter en reduksjon av absolutte utslipp fra våre fabrikker på 38 prosent og 20 prosent reduksjon i de absolutte klimgassutslippene som ikke er relatert til fabrikker. SBTi er et samarbeid mellom CDP, FNs Global Compact-initiativ, instituttet for verdens ressurser og Verdens naturfond (WWF) og er opprettet for å drive en ambisiøs klimaaksjon i privat sektor gjennom å mobilisere selskaper til å sette seg vitenskapelig baserte mål for reduksjon.

ROCKWOOL decarbonisation infographics

Spare energi, kutte utslipp

Ifølge Parisavtalen skal 42 prosent av reduksjonene i karbonutslipp skje som følge av energieffektivitet. I flere tiår har ROCKWOOL kjempet for energieffektivitet i våre fabrikker, og dette er fremdeles vårt hovedfokus. Når alt kommer til alt, tror vi at den beste måten å redusere energibruken på er å spare energi.

ROCKWOOL decarbonisation infographics

Slik investerer vi i innovasjon

Reduksjon av direkte utslipp fra våre fabrikker er et av våre hovedfokus for vår teknologiske innovasjon.  Derfor driver vi et pionerarbeid innen elektrisk smelteteknologi i stor skala, som egner seg godt for land der strømnettet allerede har begrenset karbonutslipp. I Norge har vi valgt vår fabrikk i Moss som pilotprosjekt for det som er bransjens største elektriske smelteovn. Dette vil redusere karbonutslippene fra fabrikken i Moss med rundt 80 prosent.

ROCKWOOL har i flere år også gjort store investeringer i utvikling av drivstoffleksibel smelteteknologi. Nå høster vi fordelene, ettersom teknologien gjør at vi kan gå over til mindre karbonintensive typer drivstoff. Våre to danske fabrikker er et lysende eksempel på dette. Skiftet til naturgass i 2020 og til biogass i 2021 betyr at vi er i stand til å redusere våre absolutte karbonutslipp i Danmark med 70 prosent allerede i 2021.

I 2021 vil også en av våre fabrikker i Polen gå over til naturgass, og vårt nyeste anlegg, som er under oppføring i USA, vil bli drevet med naturgass i stedet for kull når det settes i drift. Men dette er bare den spennende begynnelsen. Etter hvert som vi lærer og videreutvikler disse teknologiene, planlegger vi å bygge om flere fabrikker i årene som kommer.

Sirkularitet er hugget i stein

Den naturlige sirkulariteten til steinull betyr at vi kan resirkulere den hundre prosent et ubegrenset antall ganger uten tap av ytelse. Vi vil øke innsatsen med å samle inn og resirkulere steinull, og målet er å resirkulere 100 % og gjøre det om igjen og om igjen. Når det gjelder steinull, er nemlig slutten bare begynnelsen.

Så du videoen?

Vil du vite mer?