Fem spørsmål om akustikk

17. mars 2020

I denne artikkelen svarer vår globale akustikkambassadør Pascal van Dort på noen av de mest stilte spørsmålene rundt akustikk og akustisk design.

støy og lyd påvirker oppførselen vår

Lyd og støy kan påvirke oss på en positiv eller negativ måte. God akustikk kan gjøre oss mer oppmerksomme, produktive og generelt gladere.

Lyder omgir oss hele tiden og kan diktere følelser og handlinger. Lydene påvirker pusten, hjertefrekvensen og hjernebølgene våre. Husker du hvordan du følte deg da klokka ringte i morges, eller da du hørte på musikk i bilen?

For å forstå et roms akustikk, er det viktig å vite hvordan lyden forflytter seg. Så demp lyden i hodet ditt, len deg tilbake, slapp av og opplev hvordan du kan forbedre rommets akustikk.

Lyden på hjul –  hvordan forflytter lyden seg i et rom?

Lydbølger er mekaniske vibrasjoner som overføres gjennom medium som luft og vann. De reflekteres, absorberes, overføres og diffunderes. Hvorfor tror du det å synge i dusjen høres bedre ut enn å synge på soverommet ditt?

På badet har du enten harde eller glatte overflater som reflekterer lydbølgene. På soverommet ditt er det derimot mange myke materialer, som sengen din, som absorberer lyden.

På kontoret absorberer eller reflekterer alle forskjellige typer materialer, konstruksjoner og finisher, som vegger, himling og gulv, lyd.  I tillegg er skrivebord, kontorskap og planter alle gode til å spre lyd.

Se deg rundt – hvordan er lyden i rommet ditt? Du må kanskje forbedre den akustiske utformingen av dette rommet. I så fall må du forstå akustikkens rolle før du begynner.

1/1

Forstå forskjellen mellom lyd og støy – hvorfor er akustikk viktig?

La oss begynne med å definere akustikk: «Kvaliteten på rommet som bestemmer hørbarheten og nøyaktigheten av lyden i rommet». Arkitektonisk akustikk (rom og bygning) kan ha stor innvirkning på miljø, helse og velbehag.

Dårlig akustikk på sykehus øker pasientenes blodtrykk og hjertefrekvens[1] (Hagerman et al., 2005). I skolene forbedrer god romakustikk elevenes oppmerksomhetsnivå, ytelse og forståelse, og det reduserer trøttheten hos lærerne[2] (Castro-Martínez J.A. et al., 2016). I en undersøkelse gjennomført av Leesman Index, oppgir 76 % av kontorarbeidere støy som en viktig vurdering på arbeidsplassen, med en katastrofal gjennomsnittlig tilfredshetsscore på bare 30 %[3] (Leesman Index, 2019). Ved å skape et arbeidsmiljø med god akustikk og redusere distraherende lydelementer, kan man frembringe en rekke fordeler i kontorlandskapet[4] (Sykes, D M., 2004):

 

  • 48 % økning av fokuset hos de ansatte
  • 51 % minskning av ansattes distraksjon
  • 10 % færre feil
  • 27 % mindre stress

 

Selv om vi alle er påvirket av støy, er vi ofte lite oppmerksomme på det. Men ved å ta hensyn til akustikk i begynnelsen av designprosessen, kan vi minimere et dårlig akustisk innemiljø. Høres perfekt ut, ikke sant?

For høyt eller lavt – hva betyr det når et rom har god akustikk?

Når vi tenker mye på hvordan et rom ser ut, hvorfor tenker vi ikke like mye på på akustikken? 

Akustikken i et rom avhenger av hva som er formålet med det rommet, og hvordan det brukes. En kirke, som normalt har stor gjenklang, har utmerket akustikk for å spille orgel. Men en prest kan føle at han eller hun ikke blir forstått under prekenen. Etterklang og bakgrunnsstøy påvirker rommets akustikk.

God akustikk betyr at lyden beholder skjønnheten og klarheten. Hvis det for eksempel er mye støy fra en ventilasjonsenhet i klasserommet, vil læreren ha problemer med å gjennomføre leksjonen på en tydelig måte.

Det er en subtil forskjell – hvordan påvirker akustikken lydkvaliteten?

Har du hørt lyden av taktene til et orkester? Refleksjonene, absorpsjonen og diffusjonen i konsertsaler er designet for å berike lyden av musikken som orkesteret spiller. Akustikken i et rom  kan forbedre lydkvaliteten enormt. Mange akustiske parametere bestemmer lydkvaliteten til et rom:            ·       

  • Etterklangstid (T30): etterklang (sek.)
  • Early Decay Time (EDT): første lydrefleksjoner (sek.)
  • Klarhet (C80): opplevd klarhet av musikken (dB)
  • Taleoverføringsindeks (STI): klarhet i talen
  • Lydstyrke (G): opplevd lydnivå (dB)

Neste gang du er i et auditorium, øvingsrom, meditasjonsrom eller medierom, vær oppmerksom på de forskjellige lydene, og effekten de har på deg.

Hvilke materialer kan brukes til å absorbere lyd?

Teknologien for å forbedre lydkvaliteten har endret seg de siste tiårene. Lydabsorberende materialer kan deles inn i tre kategorier: porøse, membran og resonatorer. Porøse, myke og lette materialer som mineralull (steinull), naturlige fibre eller skum brukes ofte til å absorbere lyd.

Absorberende egenskaper kan beskrives med en vektet lydabsorpsjonskoeffisient (αw). Koeffisienten kan sees på som en prosentandel, der 0,01 er minimal (1 %) og 1,00 er fullstendig absorpsjon (100 %).

For å oppnå god akustikk og få folk til å føle seg bedre i ulike miljøer, kan forskjellige løsninger brukes og installeres. Rockfon er eksperter på å fikse dårlig akustikk. Med løsningene våre kan vi gjøre støyende rom til komfortable rom som får folk til å trives.

1/1

Referanser

[1] Hagerman, I., Rasmanis, G., Blomkvist, V., Ulrich, R., Eriksen, C. A., & Theorell, T. (2005). Påvirkning av akustikk i intensivomsorgen i corona for omsorgskvaliteten og pasientens fysiologiske tilstand. International Journal of Cardiology, 98(2), 267–270

[2] Castro-Martínez J.A., Chavarría Roa J., Parra Benítez A., González G. (2016). Effekten av endret klasseromsakustikk for studentenes oppmerksomhetsnivå. Centro Interamericano de Investigaciones Psicológicas y Ciencias Afines. Interdisciplinaria, vol. 33, no. 2,

[3] Leesman Index (2019): The Workplace Experience Revolution Part 2, Second digital edition.

[4] Sykes, David M., PhD., 2004, “Productivity: How Acoustics Affect Workers’ Performance in Open Areas”