Hva er støyforurensning og hvordan er det mulig å redusere den

7. januar 2020

2020 er lydåret. Lyd spiller en livsviktig rolle i livet vårt. Imidlertid lever vi i en tid der økt fortetting i byer gir store mengder støyforurensning.

støyforurensningen øker i storbyer

Slik er det å bo i støyende byer  

Men la oss først starte med utfordringen, hvor den stammer fra og hvilken innvirkning den har. Å bli regelmessig utsatt for lyder over 80 dB er ingen sjeldenhet hvis du bor i en stor by. På dagtid kan Mumbai og London oppleve et gjennomsnittlig lydnivå på 105 dB, mens Tokyo og Chicago lett kan nå 95 dB.  En spørreundersøkelse blant innbyggere i EU har vist at 80 % av respondentene mener at støy påvirker helsen deres, enten i noen eller i stor grad (Verdens helseorganisasjon, 2018). Trafikk, offentlige transportmidler, arbeidsplasser, maskiner, høy musikk og elektronisk utstyr kan påvirke folks trivsel enormt.

Faktisk er støyforurensning årsak til flere helseproblemer, deriblant stress, angst og hørselstap. Særlig kan stress medføre høyt blodtrykk og gi økt risiko for hjertesykdommer. Å bo i byen og være kontinuerlig omgitt av støy påvirker vår sosiale atferd og kan resultere i sosial isolasjon og negative følelser som sinne eller frustrasjon. Av alle disse grunnene er det viktig å være klar over støypåvirkningen og iverksette sikkerhetstiltak for hensiktsmessig støyreduksjon.

Når lyd blir støy

For å kunne håndtere støyforurensning er det viktig å være klar over ulike støynivåer som kan være skadelige for helsen og evnen til å konsentrere seg og arbeide. I tillegg til dB-nivåer må også varigheten og hyppigheten av eksponering for støy tas i betraktning. Det betyr at en lyd som først ikke oppfattes som for høy, likevel kan påvirke vår mentale og fysiske tilstand etter en viss tid.

Hva er farlige lydnivåer i dagliglivet, målt i desibel? Først må det nevnes at enkelte studier har vist at støy over 80 dB er årsak til aggressiv atferd og at 140 dB markerer den første fasen av fysisk smerte. En ambulansesirene avgir for eksempel 120 dB mens en ballong som sprekker, avgir 154 dB. En vekkerklokke, bytrafikk og også en hårføner betraktes imidlertid som moderat høye lyder med et gjennomsnitt på 90 dB.

1/1

Hvordan reduserer vi så støyforurensning?

Noen ganger er det ikke mulig å fjerne kildene til støyforurensning helt. Akustikkløsninger som for eksempel lydisolering eller absorbering er derfor den beste måten å redusere og kontrollere uønsket lyd på. Britiske HMS-ledere anbefaler blant annet å ta med støysparende elementer allerede i designfasen til bygninger samt å plassere støyende maskiner utenfor visse områder. Valg av lydisolerende himlinger som for eksempel akustikkløsninger fra Rockfon for å redusere lydnivåer kan

  • Øke folks trivsel betydelig
  • Øke jobbproduktiviteten
  • Fremme læring i skolen
  • Redusere rekonvalesenstiden på sykehus

Vi i Rockfon tror at god akustikk går hånd i hånd med mer holdbare produkter og unik design. Derfor vil det å redusere støyforurensning innebære større trivsel på flere nivåer. Kvalitetsmaterialene i våre akustikkløsninger og fagkunnskapen til våre medarbeidere bidrar til å sikre behagelige omgivelser der folk kan skape, konsentrere seg, bli helbredet og blomstre.

Kilde: PUBLIC SILENCE av Architecten Van Mourik 

 

Relaterte nyheter