Ansvarlig sourcing og bærekraftig levemåte

10. mai 2019

Hvor viktig blir bærekraftig praksis i de kommende årene? Etterhvert som våre byer og dermed infrastruktur fortsetter med å vokse, blir behovet for levedyktige og miljøvennlige fremgangsmåter i byggebransjen enda mer nødvendige, enn de allerede er.

Etter hvert som befolkningen generelt fortsetter med å vokse, økes befolkningen i byene og dermed vårt behov for råmaterialer. F.eks. økte vårt materielle fotavtrykk i hele verden fra 2000-2010.

Nei takk til byggeavfall

Byggebransjen er ansvarlig for en tredjedel av alt avfallet som ender opp på deponi hvert år. For å bidra til å fjerne denne miljøbelastende praksisen implementeres avfallsmaterialeprosjekter og teknologier, slik som upcycling, for å returnere brukte materialer til produkter med kommersiell verdi, hvilket hjelper med å redusere avfall og senke etterspørselen etter nye råvarer.

Sirkulere råvarer

For å bevege oss bort fra den nåværende, mer lineære forbruksmetoden har den sirkulære økonomifilosofien til formål å lukke den lineære forbrukssløyfen og redusere vårt materielle fotavtrykk ved å gjenbruke ressursene mer effektivt og lønnsomt.

Korrekt håndtering av avfall er en viktig del av vår bærekraftige fremtid, og bruk av de riktige materialene kan bidra til en bærekraftig livsstil.

Bærekraftig bygg

Der er et økende behov for samarbeid mellom utviklere og produsenter av bærekraftige materialer og som kan fokusere på løsninger for uttjente produkter som f.eks. upcycling, som omdanner brukte byggematerialer til produkter med de samme kvalitetene som nye råvarer. Det reduserer mengden av avfall som sendes til deponi hvert år og reduserer vårt materielle fotavtrykk, hvilket skaper en renere og mer effektiv, bærekraftig fremtid.

Rockfons akustikkplater er produsert av steinull, et materiale som er utømmelig, og resirkulerte produkter. Platene er holdbare og kan upcycles og bidrar til en mer sirkulær økonomi og bærekraftig fremtid. Kontakt oss for å finne den perfekte miljøvennlige himlingen til ditt neste prosjekt.

Vil du vite mer?