I april kunne Midtbyens Gymnasium i Viborg slå dørene opp for forventningsfulle gymnaselever. Hermed er Viborg Handelsgymnasium og Viborg Tekniske gymnas nå samlet under ett tak i det nye moderne gymnasbygget på godt 13.000 kvadratmeter fordelt på seks etasjer.

Midtbyens Gymnasium, som er oppført av Mercantec, ligger i hjertet av Viborg by med buss- og togstasjon rett ved siden av. Det nye gymnaset prydes av teglsteiner i rødlige nyanser og er forbundet med en banebro, som bringer byen nærmere både buss- og togstasjon ved å gå herfra, gjennom byen og videre mot gågatemiljøet i midtbyen.

Akustiske himlinger gir bedre læring

Med plass til godt 1200 elever og 130 ansatte blir lydnivået fort høyt, men det er det tatt høyde for i det nye gymnasbygget. Det er installert lydabsorberende Sonar M-plater fra akustikkprodusenten Rockfon. Plater som pryder himlingen i størstedelen av den nye bygningen:

- Himlingene fra Rockfon er valgt med omtanke for både akustikk, uttrykk og service. Vi har valgt himlinger med et delvis skjult profilsystem, som gir et flott uttrykk og er den mest optimale løsningen med hensyn til drift. Det gir skolens vaktmestere enkel adgang til området over himlingen når det er nødvendig. Samtidig er himlingene avgjørende for den gode akustikken og dermed den gode undervisningen og god læring, forteller Jacob Hasse Rasmussen, byggeleder hos Rambøll, som har vært rådgiver på bygget.

For å skape de optimale rammene rundt undervisningen har det vært fokus på å redusere forstyrrende romklang:

- Nettopp fordi vi har med et gymnas å gjøre, er det høye krav til en kort etterklangstid, hvor lyden dør hurtig i rommene. Det skaper mer ro og en bedre undervisning, at elevene ikke blir forstyrret av romklang, sier Bo Jørgensen, prosjektkonsulent hos Rockfon.

Løsning med fokus på bærekraft bidrar til å minimere avfall

Leverandøren av de akustiske himlingene har hatt fokus på bærekraftighet, og det er tenkt på gjenbrukbare løsninger uten avfall. Det har satt sitt grønne preg på Midtbyens Gymnasium:

- Med vår innovative recycle-ordning tar vi alt retur til gjenbruk. Vi oppsamlet fortløpende alt overskytende kapp fra akustikkplatene i containere og kjørte det tilbake til produksjonen, hvor det gjenbrukes i nye produkter. Dermed er det ikke noe avfall, alt blir gjenanvendt, forteller Bo Jørgensen.

Himlingsplatene er laget av steinull, som bidrar til å gi flere fordeler. Blant annet øker det brannsikkerheten på gymnaset:

- I tillegg til de lydmessige egenskapene er det lagt vekt på produktets brannsikkerhet. Denne type akustikkhimlinger er markedets beste branntekniske produkt. Den lange gjennombrenningstiden på steinull gir ekstra tid til å forlate bygningen, hvis uhellet skulle være ute, avslutter Bo Jørgensen.

I Viborgs nye gymnasium har valget dermed falt på akustikkhimlinger som forener fokus på bærekraftighet, design og akustikk i én og samme løsning.

Midtbyens gymnasium

H. C. Andersens Vej 9
8800 Viborg
Danmark

Himlingene fra Rockfon er valgt med omtanke for både akustikk, uttrykk og service

Jacob Hasse Rasmussen

Byggeleder/Rambøll
1/12

Midtbyens gymnasium

Land:Viborg, Danmark
Arkitekt:Cubo arkitekter / Rambøll architect
Fotograf:Svend Christensen
Kanter:M
Dimensjoner:1200 x 600

Relaterte casestudier